A smiling logistics manager checking stock in a warehouse

VANUIT DE BASIS

TRANSPORTBEHEERSYSTEMEN

WAT IS EEN TMS?

TMS: EEN EENVOUDIGE DEFINITIE

Een transportbeheersysteem ofwel TMS (Transport Management System) is een stukje end-to-end software dat bedrijven helpt hun logistiek te beheren en hun transport te stroomlijnen. Door de complexiteit te verminderen en alle spelers in uw logistieke ecosysteem met elkaar te verbinden, vereenvoudigt het de verschillende fasen van de toeleveringsketenprocessen, doordat ze in één tool worden vastgelegd. TMS-oplossingen behoren tot de kerntechnologieën die vandaag de dag voor beheer van de toeleveringsketen worden gebruikt en zijn de afgelopen tien jaar steeds meer in opmars. Gartner voorspelt een versnelde groei in ieder geval tot 2025.

Van oudsher hebben bedrijven vertrouwd op handmatige processen, zoals Excel-spreadsheets, telefoon en e-mail, of op verschillende onafhankelijke softwareoplossingen om hun logistiek te beheren. Sommige verladers gebruikten bijvoorbeeld een magazijnbeheersysteem dat artikelen volgt totdat ze een dock verlaten. Ze hadden toen een trackingsysteem, dat door een vervoerder werd geleverd voor elke modus en elk stadium van de reis. Deze gefragmenteerde aanpak leidt echter tot een zeer complexe en onsamenhangende kijk op het proces, waarbij één misrekening kan resulteren in een aanzienlijk tijdsverlies en een verminderde klanttevredenheid. Dit is in de 21e eeuw eenvoudigweg niet meer acceptabel.
TMS-oplossingen worden voornamelijk gebruikt door bedrijven die regelmatig goederen moeten verzenden, verplaatsen en ontvangen, waaronder fabrikanten, distributeurs, e-commerce en detailhandel, en logistieke dienstverleners (3PL en 4PL).

In de meeste gevallen kunnen TMS-oplossingen worden geïntegreerd met bestaande cloudgebaseerde of on-premise ERP's en oplossingen voor toeleveringsketenbeheer (SCM, Supply Chain Management) om een breder overzicht te bieden van de processen binnen het bedrijf en de toeleveringsketen.

 

END-TO-END TRANSPORTBEHEERSYSTEEM

ONTDEK ALPEGA TMS

ANDERE ONDERWERPEN DIE U WELLICHT INTERESSEREN