Dobrze zarządzany magazyn z samochodami dostawczymi do odbioru i odbioru towarów

PROCES KROK PO KROKU

WDROŻENIE TMS W TWOJEJ FIRMIE

WDROŻENIE TMS

Wdrożenie produktu TMS obejmuje kilka etapów oraz aktywny udział różnych interesariuszy, aby uniknąć regresu i zapewnić, że wybrane rozwiązanie odpowiada specyficznym potrzebom i wyzwaniom firmy.

Aby wdrożenie zakończyło się sukcesem – bez względu na rozwiązanie lub wielkość firmy – muszą być zaangażowani członkowie różnych zespołów, od biznesu po IT. Za kluczowe uważa się zapewnienie wsparcia dla członków zespołu zarządzającego, a także dla użytkowników końcowych.

Niektórzy dostawcy TMS, jak Alpega TMS, będą aktywnie uczestniczyć w różnych fazach wdrożenia, pomagając organizacji w optymalizacji procesów operacyjnych i konfigurowaniu TMS tak, aby jak najlepiej odpowiadał ich potrzebom.

KROKI DO SKUTECZNEGO WDROŻENIA ZAZWYCZAJ OBEJMUJĄ:

  • Konfigurację projektu: Klienci i dostawcy osiągają wspólne porozumienie co do projektu i definiują cele, zadania i obowiązki każdej ze stron. Zwykle organizuje się warsztaty z różnymi interesariuszami, aby uzgodnić właściwe podejście i zapewnić zaangażowanie stron. Również na tym pierwszym etapie odbywa się planowanie zasobów i przygotowanie infrastruktury projektu.
  • Definiowanie rozwiązania i pożądanych możliwości: Na tym etapie klienci identyfikują procesy biznesowe i wymagania, systemy, które wymagają integracji z TMS, przepływ informacji i danych do skonfigurowania oraz cele, którymi należy się zająć podczas wdrażania TMS. Ten krok jest kluczowy dla pomyślnego wdrożenia. Powinien dokładnie mapować wszystkie informacje z interfejsów i punktów danych firmy, które mają wpływ na jej łańcuch dostaw.
  • Konfigurację i wdrożenie informatyczne:: Trzeci etap obejmuje konfigurację i wdrożenie informatyczne rozwiązania, w tym załadowanie wszystkich danych podstawowych potrzebnych od strony biznesowej oraz integrację istniejącego oprogramowania i systemów klienta. Na tym etapie praca i koordynacja odbywa się głównie z działem IT i zespołem wsparcia ze strony dostawcy.
  • Testy i szkolenie kluczowych użytkowników: Po zakończeniu wdrożenia informatycznego, kluczowe znaczenie ma testowanie funkcjonalności i specyficznych konfiguracji klienta w realistycznych warunkach. Wraz z dostawcą klient przeprowadzi zestaw testów w celu zidentyfikowania wszelkich możliwych zagrożeń lub spodziewanych poprawek. Ten etap obejmuje również przygotowanie i wykonanie szkolenia dla kluczowych użytkowników. Przygotowywana jest dokumentacja potrzebna do szkolenia użytkowników końcowych, aby klient uzyskał możliwie jak największą niezależność w przekazywaniu wiedzy o rozwiązaniu TMS wewnątrz firmy.
  • Wdrożenie projektu i szkolenie użytkowników końcowych: Nadszedł czas na wdrożenie rozwiązania i rozpoczęcie jego użytkowania w organizacji. W organizacjach z kilkoma lokalizacjami, trybami transportu lub lokalną specyfiką, często rozpoczyna się od wdrożenia pilotażowego w celu przetestowania rozwiązania przed wdrożeniem go w innych lokalizacjach. Dzieje się tak również często w przypadku mniejszych projektów, które wymagają czasu na sprawdzenie wszystkich funkcji w środowisku pilotażowym. Kluczowi użytkownicy również poświęcają czas na szkolenie użytkowników końcowych, w tym dostawców, przewoźników i zaangażowanych stron trzecich, przy wsparciu sprzedawcy.
  • Użytkowanie w praktyce i stałe wsparcie: Gdy projekt okaże się sukcesem w wersji pilotażowej, ostateczne rozwiązanie zostaje uruchomione w praktyce. Jest to doskonały moment, aby zapewnić dodatkowe szkolenie tym użytkownikom, którzy tego potrzebują, a dostawca oferuje wsparcie dla klienta w przypadku wystąpienia incydentów, aby zapewnić płynne przejście do użytkowania w praktyce wdrożonego rozwiązania.

PRZENIEŚ SWOJĄ FIRMĘ NA WYŻSZY POZIOM

ZOBACZ, DLACZEGO WDROŻENIE TMS SIĘ OPŁACA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

INNE ZAGADNIENIA, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ