Nowoczesne miasto nocą z podświetlonymi punktami odbioru i dostawami

Zoptymalizuj wykorzystanie zasobów logistycznych oraz koszty dzięki naszemu oprogramowaniu do planowania logistycznego

Oprogramowanie do strategicznego, taktycznego i operacyjnego planowania transportu

W pełni zintegrowane oprogramowanie do planowania transportu na potrzeby złożonych łańcuchów dostaw

Stworzenie pomyślnie funkcjonującej sieci transportowej wymaga zastosowania analitycznego i elastycznego podejścia do planowania transportów.

Należy wziąć pod uwagę trzy zasadnicze elementy:

  • Długoterminowe działania na rzecz optymalizacji strategicznej, w tym analiza sieci i lokalizacji obiektów
  • Taktyczna optymalizacja tras i trybów w perspektywie średnioterminowej
  • Codzienna optymalizacja operacyjna wysyłek i tras w celu dopracowania prowadzonych operacji

Oprogramowanie dla transportu firmy Alpega zostało opracowane z myślą o realizacji wszystkich tych trzech zadań. Nasze rozwiązanie wykorzystuje planowanie logistyki w oparciu o zestaw reguł i dynamicznie dostosowuje się do zmian, w tym kosztów transportu, tras, zdolności przewozowej, a także ograniczeń w zakresie dostawy i odbioru.

Planuj operacje logistyczne i sieci transportowe na podstawie przeszłych i przyszłych wymagań z oprogramowaniem dla transportu Alpega

Podczas tworzenia łańcuchów dostaw najważniejszym aspektem jest całościowe zaplanowanie całej sieci logistycznej oraz powiązanej infrastruktury. Dzięki wykorzystaniu historycznych i prognozowanych danych dotyczących transportu firmy Alpega wskazuje najlepszy sposób dystrybucji kosztów i zdolności przewozowych w ramach całej sieci. Pozwala to na grupowanie wysyłek, optymalizację strategii transportowych, skuteczne planowanie transportu, oszczędność czasu obsługi i kosztów oraz lepsze wykorzystanie zasobów.

Dostosuj i zoptymalizuj wykorzystanie oraz koszty

W kontekście coraz większego tempa światowego handlu planowanie długoterminowe często okazuje się nieskuteczne dla wykorzystania możliwości w perspektywie średnioterminowej, związanych np. ze zmianą tras lub partnerów w łańcuchu dostaw. Oprogramowanie do planowania i wykonania transportu firmy Alpega zapewnia przedsiębiorstwom niezbędną szybkość reakcji, aby mogły one sprostać zmieniającym się warunkom rynku przy jednoczesnym dążeniu do realizacji celów długoterminowych i strategicznych. Pozwala to firmom na swobodne uwzględnianie nowych podmiotów lub tras w ramach taktycznego planowania prowadzonej działalności oraz ocenę ich wpływu i potencjału w zakresie ograniczania kosztów w ujęciu ogólnym.

Planuj wysyłki i zoptymalizuj zasoby swojej floty dzięki planowaniu taktycznemu

Codzienna optymalizacja wysyłek i wykorzystania zasobów ma kluczowe znaczenie i obejmuje dobór optymalnych usług transportowych i grupowanie pojedynczych wysyłek. Ponadto krótkoterminowe zmiany zapotrzebowania na transport wymagają reakcji w możliwie najbardziej opłacalny i zrównoważony sposób. Oprogramowanie do planowania transportu firmy Alpega obejmuje funkcję planowania przestrzennego ładunków, która uzupełnia operacyjne i taktyczne planowanie o wizualizację 3D i wspomaga przebieg pracy podczas planowania.

Nasi klienci

Firmy odnoszące największe sukcesy potrafią dostosowywać się do szybko zmieniających się warunków rynkowych. Wykorzystują dostępne możliwości i zawsze wyprzedzają konkurencję. Dzieje się tak dlatego, że nieustannie optymalizują swoje sieci transportowe.

Nasz proce

Alpega umożliwia ciągłe uczenie się

Dowiedz się więcej na temat modułów planowania transportu ładunków firmy Alpega

Skontaktuj się z nami

Nasi specjalisci moga zapewnic sie, aby wybrac najlepszy mix produktów naszych portfoli wedlug twojego przypadku biznesowego.

Skontaktuj się z nami

Nasi specjalisci moga zapewnic sie, aby wybrac najlepszy mix produktów naszych portfoli wedlug twojego przypadku biznesowego.

Kontroluj logistykę dzięki systemowi TMS
wyróżnianemu w raportach firmy Gartner

przez 10 lat z rzędu

Porozmawiajmy o rozwiązywaniu problemów logistycznych

Wypełnij formularz, a otrzymasz odpowiedź w ciągu 24 godzin.