An intersection of roads and trucks, highlighting fast paced and streamlined transportation processes

 

Adatvédelmi irányelvek

ALPEGA ADATVÉDELMI IRÁNYELV

Az Alpega számára rendkívül fontos a személyes adatok védelme. Ez az adatvédelmi irányelv (az „irányelv”) leírja, hogyan és miért gyűjtjük, tároljuk és használjuk a személyes adatokat, és információkat nyújt az egyének jogairól.
Ez az irányelv vonatkozik mind a magánszemélyek által, mind a szervezetek által nekünk szolgáltatott személyes adatokra. A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat a jelen irányelvben meghatározott, vagy a begyűjtés helyén egyéb módon közölt célokra használhatjuk fel.
Az irányelvet az Alpega weboldalaira vonatkozó Használati feltételekkel  illetve a Szolgáltatások igénybevétele esetén az Ügyfél és az Alpega között megkötött megállapodással együtt kell értelmezni.

1.    Milyen kifejezéseket használnak az adatvédelmi irányelvben?

"Partner" , bármely társaság, vállalat vagy más szervezet, amely közvetlenül vagy közvetetten az Alpega vagy az Ügyfél irányítása alatt áll, vagy közös irányítás alatt áll.  
"Megállapodás" , az Alpega Általános Szerződési Feltételei, bármely megrendelőlap vagy szerződésre irányuló javaslat, amelyet az Ügyfél a Szolgáltatások előfizetésével és az Alpega jóváhagyásával bármilyen formában elfogad, a Szolgáltatásokkal kapcsolatos dokumentációt (korlátozás nélkül beleértve a felhasználói kézikönyveket, a tananyagokat, kiegészítő anyagokat, műszaki specifikációkat és követelményeket), valamint adott esetben az Alpega alkalmazandó Különleges Feltételei, ez az Irányelv, amely együttesen képezi az Alpega és az Ügyfél közötti kapcsolatot szabályozó teljes megállapodást.  
"Alpega", az Alpega S.A./N.V., egy belga vállalat, melynek székhelye: Belgicastraat 17, 1930 Zaventem (Belgium), belga cégjegyzékszám: 0872.586.165 , illetve annak leányvállalatai.  
"Ügyfél" a Szolgáltatásokra előfizető (jogi vagy természetes) személy..  
"Adatvédelmi jogszabályok" ", a természetes személyek személyes adataik feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 EU rendeletet (általános adatvédelmi rendelet), és a 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti irányelvet a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről az elektronikus hírközlési ágazatban, valamint azokat az ezeket kiegészítő nemzeti jogszabályokat és/vagy rendeleteket jelenti, mivel a jogszabályt időről időre módosíthatják vagy helyettesíthetik.
"Szolgáltatások" , az Alpega és leányvállalatainak termékei és szolgáltatásai, amelyek időről időre változhatnak, és amelyekre az Ügyfél a Szerződés alapján előfizetett.  
"Felhasználó" , a jelen irányelvben a weboldalak látogatóira és/vagy a Szolgáltatások felhasználóira utal, akik az Ügyfél nevében járnak el.
Ön” és “Öné” (és egyéb hasonló kifejezések) az Ügyfelekre, az Ügyfelekhez köthető egyénekre, a Felhasználókra, a kapcsolattartókra, a be szállítókra és az állásra jelenétkezőkre vonatkozik.
mi”, “minket”, és “miénk” és egyéb hasonló kifejezések) az Alpega-ra utalnak.
"Weboldalak" ,az Alpega által biztosított és üzemeltetett összes internetes oldalra és alkalmazásra utal.  
A jelen irányelvben az olyan egyéb kifejezések, mint a „személyes adatok”, „feldolgozás”, „adatalany”, „adatkezelő”, „adatfeldolgozó” és „felügyeleti hatóság”, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban meghatározott jelentéssel bírnak.  

2.    Ki felel az Ön személyes adataiért?

Az Alpega a felelős adatkezelő az ön személyes adatainak vonatkozásában. Elérhetőségeinket lentebb találja.

3.     Milyen személyes adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel?

Az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel:

 • Személyazonosság és Kapcsolattartási adatok, ideértve a nevét, címét, telefonszámát, születési idejét, nyelvét, családi állapotát, útlevél számát, a foglalkoztatási előzményeit, oktatási vagy szakmai hátterét, adóügyi státuszát, az alkalmazottak számát, a beosztását, a szolgálati idejét és más személyes adatokat a Szolgáltatásaink szempontjából releváns preferenciákkal kapcsolatban;

 • Pénzügyi és fizetési adatok, ideértve a bankszámláját és a fizetések feldolgozásához és a csalások megelőzéséhez szükséges egyéb adatokat, köztük a hitel-/betéti kártyaszámokat, a biztonsági kódszámokat és az egyéb kapcsolódó számlázási információkat;

 • Üzleti információk, ideértve a megállapodások során megadott vagy az Ön vagy szervezete által önként megadott egyéb információkat is;

 • Kommunikációs információk, ideértve az Ön és közöttünk, vagy az Ön és más Felhasználók közötti kommunikációt;  

 • Profil- és használati adatok, ideértve az Ön preferenciáit a tőlünk kapott marketing információkra vonatkozóan, a kommunikációs preferenciákat és a Szolgáltatásaink, a közösségi média oldalainak és a weboldalaink felhasználásával kapcsolatban, beleértve a megtekintett vagy keresett szolgáltatásokat, az oldalak válaszidejét, a letöltési hibákat, a látogatásokat és oldalinterakciós információkat (például görgetés, kattintások és egérmutató mozgások), a weboldalakon vagy az Alpega alkalmazásaiban a különböző tevékenységek végrehajtásának dátumait és időpontjait, valamint a személyes fiókbeállítások állapotát;

 • Műszaki adatok, ideértve a weboldalak látogatása során begyűjtött információkat, az Internet Protocol (IP) címet, bejelentkezési adatokat, a böngésző típusát és verzióját, az eszköz típusát, az időzóna beállítását, a böngésző plug-in típusait és azok verzióit, az operációs rendszert és a platformot;

 • Helymeghatározási adatok ideértve a helyekre vonatkozó információkat vagy az érkezés becsült idejét, amely a Szolgáltatások használata során került begyűjtésre;

 • Fizikai belépési adatok, a telephelyeinken tett látogatásainak részleteivel kapcsolatban;

Ha információt szolgáltat nekünk bármely más személyről (a családjáról, a munkáltatójáról, az alkalmazottairól, az ügyfeleiről, a tanácsadóiról, a beszállítóiról), akkor biztosítania kell, hogy azok megértsék információik felhasználásának módját, és engedélyt adjanak Önnek az információk felénk történő közlésére, lehetővé téve számunkra és kiszervezett szolgáltatóink számára az adatok felhasználását. Ha személyes adatokra van szükségük az Ügyfelekkel társult egyénektől a Szolgáltatások nyújtásához, felkérjük az Ügyfeleket, hogy nyújtsa át a jelen irányelvet az ilyen személyeknek, mint adatalanyoknak.

4.    Hogyan gyűjtjük be személyes adatait?

Az esetek többségében (1) az Ügyfelektől és a Felhasználóktól gyűjtünk személyes adatokat, vagy (2) ha regisztrál valamelyik rendezvényünkre, és/vagy a tőlünk érkező kommunikációra. Bizonyos körülmények között (3) személyes adatokat gyűjthetünk harmadik felektől. A következő esetben gyűjthetünk Önről személyes adatokat:

 • ha használja Szolgáltatásainkat;

 • ha tanácsot kér tőlünk;  

 • ha szolgáltatást kínál vagy nyújt számunkra;

 • ha telefonon, e-mailben vagy egyéb elektronikus úton, illetve írásban kommunikál velünk, vagy ha közvetlenül más információkat szolgáltat nekünk, beleértve munkatársainkkal, külső szolgáltatóinkkal vagy tanácsadóinkkal folytatott beszélgetést is;

 • ha böngész, kitölt egy űrlapot, benyújt egy érdeklődést vagy egyéb módon interakcióba lép weboldalunkon vagy más online platformunkon;  

 • ha részt vesz rendezvényeinken, vagy feliratkozik a tőlünk kapott információkra;  

 • by érdeklődés révén az Ön szervezeténél vagy más szervezeteknél, amelyekkel kapcsolatban áll, mint például korábbi munkáltatók és oktatási intézmények;

 • by érdeklődés révén harmadik fél forrásoktól, például kormányzati ügynökségektől, hitelinformációs ügynökségektől, adatbázis- és információszolgáltatóktól, illetve nyilvánosan elérhető nyilvántartásokból.

Ha törvény szerint vagy a Megállapodás teljesítése érdekében személyes adatokat kell gyűjtenünk, és Ön nem adja meg kérésre ezeket az adatokat, akkor előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni a Megállapodást, amelyet kötöttünk vagy kötni próbálunk. Ebben az esetben előfordulhat, hogy semmissé kell tennünk a velünk kötött megállapodást, de ebben az esetben értesítjük Önt.

5.    Hogyan és milyen alapon fogjuk felhasználni az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait, az észszerűen szükségesnek tartott módon, és csak a következő célokra és a következő jogalap szerint fogjuk felhasználni:

 • Az adatfeldolgozás szükséges az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez, vagy ahhoz, hogy az Ön kérésére a szerződéskötést megelőzően lépéseket tehessünk:  

  • Árajánlatok és információk: Szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdéseinek megválaszolására vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos információk (például bemutatók és árajánlatok) biztosítása;

  • Ügyfél-elkötelezettség: az Ön vevőként történő regisztrálásához és bizonyos háttér-kutatások elvégzéséhez, annak ellenőrzése érdekében, hogy vannak-e olyan potenciális problémák, amelyek következtében nem tudunk együtt dolgozni egy adott személlyel;

  • Termékek és szolgáltatások: Szolgáltatásaink nyújtásához;

  • Ügyfélkezelés: az Ön fiókjával kapcsolatos tevékenységek végrehajtásához (például levelezés a megállapodás keretében, bejegyzések könyvtárakban stb.);  …); 

  • Adminisztráció: megállapodáshoz a fizetési szabályokkal kapcsolatban, és a megállapodáshoz kapcsolódó, minket megillető díjak és költségek begyűjtéséhez;

  • Állásra jelentkezők: foglalkoztatási kérelmek feldolgozásához;

  • Beszállítói kapcsolatok kezelése: Szolgáltatásaink (beleértve az adminisztrációt, a számlázást és a fizetést is) beszerzéséhez a szolgáltatóinktól. Ha egy beszállító segítséget nyújt nekünk az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokban, akkor a személyes adatokat feldolgozzuk ezen kapcsolat lebonyolítása során.

 • Az adatfeldolgozás szükséges ahhoz, hogy eleget tudjunk tenni jogi kötelezettségeinknek:

  • megfelelőség-feldolgozás a pénzügyi és adóügyi kötelezettségekkel kapcsolatban;  

  • nyilvántartás vezetése: például az Ön személyes adatait egy ún. suppression fájlban kell tartani annak biztosítása érdekében, hogy rögzítve legyen a közvetlen marketing üzenetek elleni tiltakozása.  

 • Ahol engedélyezte személyes adatainak feldolgozását a következőkre:  

  • frissítések küldése, eseményekről szóló hírek, általunk szervezett vagy részt vett események és/vagy egyéb rólunk szóló információk, valamint azok a szolgáltatások, amelyeket mi és/vagy leányvállalataink és/vagy kereskedelmi partnereink nyújtanak, feltéve, hogy véleményünk szerint azok az Ön számára érdekesek lehetnek;  

  • ügyfél felmérések, marketing kampányok, piaci elemzések vagy egyéb promóciós tevékenységek részleteinek küldése;

  • információk gyűjtése az Ön preferenciáiról, hogy személyre szabjuk és javítsuk az Önnel folytatott kommunikáció minőségét.

 • Az adatfeldolgozás szükséges az alábbi jogos üzleti érdekeink eléréséhez:  

  • taz Önnel fennálló kapcsolat adminisztrációja és kezelése, beleértve a könyvelést, az ellenőrzést és az üzleti kapcsolatunk teljesítéséhez kapcsolódó egyéb lépések megtételét, ideértve az ügyfelek, beszállítók vagy szolgáltatók képviseletére felhatalmazott személyek azonosítását;

  • háttér-ellenőrzések elvégzése, amennyiben ez megengedett, és ahol az adatfeldolgozás a csalás megelőzése érdekében szükséges; Ez magában foglalhatja azon személyes adatainak adatbázisokkal történő automatizált összevetését, amelyeket Ön ad meg a személyazonosságáról, illetve az Önnel való kapcsolatfelvétel személyazonosságának megerősítése érdekében, vagy nyilvántartás vezetése az Önnel való kommunikációnkról megfelelőségi célokból.

  • elemzések elvégzése (például trendek, értékesítési információk marketing hatékonyság);

  • Szolgáltatásaink és kommunikációnk elemzése és fejlesztése, valamint irányelveink és szabványaink betartásának nyomon követése;

  • a telephelyeinkre való belépés kezelése céljából és biztonsági célokból;

  • hálózati- és információbiztonságunk biztosítása, valamint a biztonsági fenyegetések, csalások vagy más bűncselekmények vagy rosszindulatú tevékenységek megelőzése vagy felderítése;

  • A lehetséges pályázók azonosítása és a velük való kapcsolatfelvétel;

  • biztosítási célok;

  • törvényes jogaink gyakorlása vagy védelme, vagy a bírósági végzések betartása.

  • Az Önnel való kommunikáció, hogy naprakész legyen a szolgáltatásokkal, eseményekkel és kezdeményezésekkel kapcsolatos legfrissebb fejleményekkel, bejelentésekkel és egyéb információkkal (ideértve az ismertetőket, hírleveleket és az üzleti és ipari fejlesztésekkel kapcsolatos egyéb információkat) kapcsolatban.

  • információk gyűjtése az Ön preferenciáiról, hogy személyre szabjuk és javítsuk az Önnel folytatott kommunikáció minőségét.

  • A weboldalak használatának jobb megértése érdekében, azok rendszeres fejlesztésének vagy a webhelyek technikai problémáinak diagnosztizálása érdekében.

  • A szolgáltatások használatával kapcsolatos statisztikai célokból.

  • Információcsere az Ügyfelek és a szolgáltatási könyvtárainkon belüli kapcsolatok között.  

6.    Ki más férhet hozzá személyes adataihoz?

Néha előfordulhat, hogy személyes adatait meg kell osztanunk harmadik felekkel. Csak azokat a személyes adatokat osztjuk meg, amelyek megosztása törvényesen megengedett.
Amennyiben ügyfélként személyes adatokat szolgáltat nekünk, akkor feltételezzük, amennyiben Ön írásban másképp nem utasít bennünket, hogy személyes adatait nyilvánosságra hozhatjuk oly módon, melyet észszerűnek tartunk a Szolgáltatásaink nyújtásához (ideértve a jelen irányelvekben leírtakat), vagy ahogy azt az alkalmazandó jog előírja.  

A következőkkel osztjuk meg személyes adatait:  

 • • leányvállalatainkkal, a jelen Irányelvben leírt Szolgáltatások nyújtása céljából. Többet megtudhat a csoport szervezeteiről itt

 • üzleti partnereinkkel, szolgáltatóinkkal és más harmadik felekkel: annak érdekében, hogy Szolgáltatásokat tudjunk nyújtani az Ön számára, valószínűleg meg kell osztanunk személyes adatait üzleti partnereinkkel (köztük könyvelőkkel, könyvvizsgálókkal, végrehajtókkal, ügyvédekkel, közjegyzőkkel, hatóságokkal, tanácsadókkal, közvetítőkkel, szakértőkkel, bankokkal, biztosítókkal, szoftver/hardver szolgáltatókkal, logisztikai menedzsment megoldásokat nyújtó és rendszer partnerekkel). A külső szolgáltatókkal kötött megállapodásaink jelenleg támogatási szolgáltatások nyújtását foglalják magukban, ideértve az IT szolgáltatásokat, az integrált szoftvermegoldást, a jogi akkreditációt, az ügyfelek és a szállítók kezelését, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának ellenőrzését, a hitelkockázat csökkentését, csalás- és bűnmegelőzési célokat, a hitel-ellenőrzéseket, az eseménykezelést, a dokumentumkészítést, a pénzügyi, üzleti és jogi szolgáltatásokat, titkársági szolgáltatásokat, marketing és üzleti fejlesztést, valamint a létesítmények kezelését;

 • bizalmas alapon harmadik felekkel az Ön szolgáltatásnyújtással kapcsolatos visszajelzéseinek összegyűjtése érdekében, hogy segítsen nekünk teljesítményünk mérésében, valamint Szolgáltatásaink fejlesztésében és előmozdításában;

 • bíróságokkal, bűnüldöző hatóságokkal, szabályozó szervekkel, kormányzati tisztviselőkkel vagy ügyvédekkel vagy más felekkel, ha ez észszerűen szükséges jogi vagy méltányos követelés megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy bizalmas alternatív vitarendezési eljárás céljából;

 • ha vállalkozást vagy eszközt adunk el vagy vásárolunk, abban az esetben a személyes adatait felfedhetjük az ilyen vállalkozás vagy eszköz leendő eladója vagy vásárlója számára, akinek átruházhatjuk vagy megújíthatjuk a minket illető jogokat és kötelezettséget ;

 • Ha törvény vagy rendelet előírja a közzétételt: bizonyos körülmények között kérjük, vegye figyelembe, hogy a vonatkozó törvények vagy rendeletek értelmében a személyes adatokat nyilvánosságra kell hozni, többek között a bűnüldöző szervek számára vagy kilátásba helyezett vagy jelenleg folyó bírósági eljárás kapcsán.

 • Ha bizonyos Szolgáltatások olyan funkciót kínálnak, amely támogatja az Ügyfelek kommunikációs igényeit (pl. fax/e-mail/SMS küldése a Szolgáltatásokon keresztül). Ezekben az esetekben más Felhasználók megtekinthetik az Ön személyes adatait, és hozzáadhatják az információkat a címjegyzékükhöz. Egyes Szolgáltatások igénybevételével Ön tudomásul veszi, hogy a kommunikáció címzettje számára ismeretes lesz, hogy Ön az Alpega ügyfele/felhasználója, és/vagy a címzett megkaphatja az Alpega által összegyűjtött és feldolgozott személyes adatainak egy részét.

 • A Szolgáltatások használata során előfordulhat, hogy meg kell adnia tranzakciós információkat (ideértve a rakomány vagy a szállítási művelet részleteit vagy az e-mail, fax és SMS üzenet tartalmát stb.) annak érdekében, hogy a Szolgáltatásokon keresztül más feleknek továbbíthassa azokat. Ezeket az információkat az Ön kérésre más felek rendelkezésére bocsátják, a Szolgáltatás szabályainak megfelelően.  

7.    Nemzetközi információcsere 

Amikor személyes adatait más országokba továbbítjuk, ideértve az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívüli területeket is, megőrizzük ezeket az információkat a jelen Szabályzatban leírtak szerint.  
Néhány EGT-n kívüli ország jogi rendszere nem mindig támaszt ugyanolyan adatvédelmi követelményeket, mint az EGT-n belül érvényes követelmények, mi biztosítani fogjuk, hogy személyes adatait csak ezen irányelvekkel összhangban kezeljék. Csak akkor továbbítunk személyes adatokat ezekbe az országokba, ha ez szükséges az Ön számára nyújtott szolgáltatásokhoz, illetve a jogi követelések megalapozásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az Ön személyes adatainak védelmét biztosító záradékok hatálya alá tartozik, mint például az Európai Bizottság jóváhagyott szerződéses záradékai.  
Az összes al- és/vagy leányvállalatunk az egész világon biztosítja a legalább olyan szintű adatvédelmet, mint amelyet az Európai Gazdasági Térség megkövetel.  
További információkért, beleértve az adatok védelméhez felhasznált dokumentumok másolatáért, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken.

8.    Személyes adatainak biztonsága

Megfelelő biztonsági intézkedéseket hoztunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk személyes adatainak véletlen elvesztését, illetéktelen felhasználását, valamint jogosulatlan hozzáférését, megváltoztatását vagy nyilvánosságra hozatalát. Szigorú titoktartási megállapodásokat kötöttünk (beleértve az adatvédelmi kötelezettségeket) harmadik fél szolgáltatóinkkal.
Emellett eljárásokat vezettünk be a személyes adatokkal kapcsolatos bármilyen visszaélés kezelésére, és értesítjük Önt és minden illetékes szabályozó szervet a jogsértésről, amennyiben erre kötelez minket a törvény.

9.    Az Ön jogai

Ön különféle jogokkal rendelkezik személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban:
•    Hozzáférés: A hozzáférés joga feljogosítja Önt arra, hogy másolatot kérjen személyes adatairól. Ez segít Önnek megérteni, hogy hogyan és miért használjuk fel adatait, és ellenőrizheti, hogy jogszerűen járunk-e el. Ez a jog rendelkezik kivételekkel, így megtagadhatjuk a hozzáférést, ha például a bocsátott információ személyes adatokat fedne fel egy másik személyről, vagy ha jogilag gátolva vagyunk van az ilyen információk nyilvánosságra hozatalát illetően.

•    Helyesbítés: YÖnnek joga van a pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez és a hiányos személyes adatok kiegészítéséhez. Javasoljuk, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken, hogy tudassa velünk, ha valamelyik személyes adata nem pontos vagy megváltozott, hogy naprakészen tarthassuk személyes adatait. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért, amely a pontatlan, hiteltelen, hiányos vagy nem teljes személyes adatok eredményeként merül fel.

•    Törlés: Önnek joga van a személyes adatainak törléséhez. Ez a jog nem abszolút, és csak bizonyos körülmények között érvényes (például ha személyes adataira már nincs szükség arra a célra, amelyre begyűjtötték azokat, vagy ha személyes adatait jogszerűtlenül dolgozták fel).

•    Korlátozás: Bizonyos körülmények között Önnek joga van korlátozni személyes adatainak feldolgozását. Ez azt jelenti, hogy korlátozhatja, hogyan használjuk fel személyes adatait, ha különleges oka van a korlátozás igénylésének. Ennek az lehet az oka, ha problémái vannak a birtokunkban lévő információ tartalmát illetően vagy az adatok feldolgozásának módjával.  
•    Hordozhatóság: YÖnnek joga van kérni, hogy személyes adatainak egy részét átadjuk Önnek vagy egy másik adatkezelőnek egy általánosan használt, géppel olvasható formátumban. Ez az adathordozhatósághoz való jog csak akkor érvényes, ha ezen információk feldolgozásának törvényes alapja a hozzájárulás vagy a szerződés teljesítése, és az adatfeldolgozás automatikus úton történik (vagyis nem papíralapú).

•    Tiltakozás: Önnek abszolút joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, ha az közvetlen marketing céljából történik. Más speciális körülmények között is joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, és kérhet minket, hogy zároljuk, töröljük és korlátozzuk személyes adatait.

•    Automatizált egyéni döntéshozatal: Joga van ahhoz, hogy ne vonatkozzon Önre kizárólagosan automatikus feldolgozáson alapuló döntéshozatal, ideértve a profilalkotást, amely Önre nézve joghatásokat vált ki, vagy hasonlóképpen jelentősen érinti Önt. A jog nem abszolút, és csak bizonyos körülmények között érvényes. Külön értesítjük Önt, ha ilyen automatizált egyedi döntést hozunk.

•    Panaszok: Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy Önnel együttműködve oldjuk meg az adatvédelemmel kapcsolatos panaszokat vagy aggályokat. Ha azonban úgy gondolja, hogy nem tudtunk segíteni panaszát vagy aggályát illetően, akkor joga van panaszt benyújtani a szokásos tartózkodási helye vagy munkahelye szerinti Tagállamban az adatvédelmi törvények állítólagos megsértésére vonatkozóan (Belgium esetében www.dataprotectionauthority.be és egyéb országok esetében kattintson ide ). Arra is joga van, hogy bíróságon keresztül kérjen jogorvoslatot.
A fenti jogokat bármikor gyakorolhatja, ha felveszi velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken. Ha kétségeink vannak az Ön személyazonosságát illetően, felkérhetjük Önt, hogy igazolja személyazonosságát személyi igazolványának vagy útlevélének másolatával, vagy bármilyen más érvényes személyazonosító okmánnyal.

10.    A hozzájárulás visszavonása  

Ha személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján dolgozzák fel, bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Miután értesítést kaptunk arról, hogy vissza kívánja vonni hozzájárulását, az adatait nem dolgozzuk fel azon cél(ok)ra, amelyhez eredetileg hozzájárult, kivéve, ha a feldolgozásra más jogi alap áll fenn.  
Abban az esetben, ha már nem kíván tőlünk marketingkommunikációt kapni, kérjük, használja az leiratkozás lehetőséget (amely az összes Ön részére küldött marketing e-mailben megtalálható), vagy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken. A marketingkommunikáció fogadásához való hozzájárulás visszavonása nem érinti a Szolgáltatásaink nyújtása céljából történő személyes adat feldolgozást.  

11.    Meddig tároljuk az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait csak addig tároljuk, amíg az a begyűjtési célok eléréséhez szükséges, ideértve a jogi, számviteli vagy jelentéstételi követelmények teljesítését, és amennyiben szükséges, a jogi követelések érvényesítését vagy megvédését, a vonatkozó megőrzési időszak végéig, vagy amíg a kérdéses követelések rendezésre kerülnek.

Az alkalmazandó megőrzési időszak lejártakor az Ön személyes adatait az alkalmazandó törvényekkel és rendeletekkel összhangban biztonságosan megsemmisítjük.

12.    Sütik 

Mi az a süti?

A sütik olyan szöveges fájlok, amelyek kis mennyiségű információt tartalmaznak és letöltésre kerülnek az eszközére egy weboldal meglátogatásakor. A sütik ezután minden egyes következő látogatáskor visszaküldésre kerülnek az eredeti weboldalra vagy egy másik weboldalra, amely felismeri azokat. A sütik hasznosak, mert lehetővé teszik a weboldalak számára, hogy felismerjék a felhasználó eszközét.
A sütik sokféle feladatot látnak el, például lehetővé teszik az oldalak közötti hatékony navigálást, elmentik a preferenciákat és általában javítják a felhasználói élményt. Segíthetnek abban is, hogy az online hirdetések relevánsabbak legyenek az Ön érdeklődési köre szempontjából.
Bizonyos sütik személyes információkat is tartalmaznak - például ha belépéskor rákattint az „emlékezz rám” funkcióra, egy süti tárolja a felhasználónevét. A legtöbb süti nem gyűjt olyan információt, amely alkalmas lehet az Ön azonosítására, ehelyett általánosabb információkat gyűjtenek, mint például a felhasználók miként érkeznek a weboldalakra és hogyan használják azokat, vagy a felhasználó általános helyével kapcsolatos információkat.
Négy fő süti fajta létezik:

 • A munkamenet sütik csak a munkamenet idején élnek. Ezek törlésre kerülnek, ha a felhasználó bezárja a böngészőt.

 • Az állandó sütik a munkamenet bezárása után is megmaradnak. A felhasználó merevlemezén tárolódnak, amíg le nem járnak (az állandó sütiket lejárati idővel látják el), vagy amíg a felhasználó nem törli azokat. Az állandó sütik felhasználhatók a felhasználóval kapcsolatos azonosító jellegű információk gyűjtésére, ideértve az internetes szörfözési viselkedést vagy az adott weboldal felhasználói preferenciáit.

 • Az elsődleges sütik azon webhelyhez tartoznak, ahová ellátogat.

 • Harmadik féltől származó sütik egy olyan webhelyről töltődnek le, amelynek tartalmát közvetetten, például képcímkére vagy szalaghirdetésre való kattintással töltik be.

A böngészők többsége támogatja ezeket (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Safari stb.). A felhasználók azonban beállíthatják böngészőiket, hogy visszautasítsák a sütik használatát, illetve törölhetik a sütiket.

Milyen sütiket használ az Alpega?

Az Alpega sütik általában különböző funkciókat végeznek:

 • Alapvető sütik: Egyes sütik nélkülözhetetlenek a weboldal működéséhez. Például egyes sütik lehetővé teszik az Alpega számára a felhasználó azonosítását, és biztosítják, hogy a felhasználó hozzáférhessen a regisztrációs és bejelentkezési oldalakhoz. Ezek a sütik nem gyűjtöttek Önről olyan információkat, amelyek felhasználhatók marketing célokra, vagy melyek mentik internetes előzményeit. Ezt a kategóriát nem ajánlott letiltani. Ha a felhasználó úgy dönt, hogy mégis letiltja ezeket a sütiket, akkor a felhasználó nem fér hozzá az összes tartalomhoz, amelyre ezek az oldalak feljogosítják.  

 • Teljesítmény- és analitikai sütik: Ezek a sütik információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználók/látogatók hogyan használják a weboldalt, például melyik oldalakra látogatnak el a leggyakrabban, és kapnak-e hibaüzenetet a weboldalakon. Ezek a sütik nem gyűjtenek olyan információkat, amelyek alapján Ön azonosítható lenne. Az ezen sütik által gyűjtött összes információ névtelen, és kizárólag a weboldal működésének javítására szolgál.

 • Funkcionális sütik: Az Alpega használhat funkcionális sütiket, amelyek lehetővé teszik preferenciáinak mentését. Például a sütik megkímélik attól, hogy minden belépéskor be kelljen írni a felhasználónevet, és emlékeznek testreszabási preferenciáira, például a weboldal melyik regionális változatát kell megjeleníteni. Az Alpega funkcionális sütiket használhat továbbfejlesztett szolgáltatások nyújtására is, például lehetővé téve az Ön számára online videók megtekintését vagy a blogon való kommentálást.

Hogyan lehet kezelni és törölni a sütiket a böngészőn keresztül?

A sütik engedélyezése, letiltása vagy törlése a böngésző szintjén is megvalósítható. Ehhez kövesse a böngésző utasításait (általában a „Súgó”, „Eszközök” vagy „Szerkesztés” lehetőségben található). További információkat talál ezzel és a sütikkel kapcsolatban az alábbi címen: www.allaboutcookies.org.

Ne feledje, hogy ha úgy dönt, hogy letiltja a sütiket, akkor előfordulhat, hogy a Weboldal egyes részei nem működnek megfelelően, és megakadályozhatják Önt abban, hogy az összes Szolgáltatást igénybe vegye.

13.    Más weboldalakra mutató linkek

Weboldalaink és közösségi média oldalaink olyan eszközöket, widgeteket vagy tartalmakat tartalmazhatnak, amelyek más, független harmadik fél webhelyeire és/vagy közösségi média oldalaira mutatnak. Felhívjuk figyelmét, hogy mi nem tudjuk ellenőrizni, illetve nem tudunk felelősséget vállalni a harmadik felek webhelyein lévő tartalmakért és a harmadik felek adatvédelmi és titoktartási gyakorlatáért. Mindig gondosan el kell olvasni a meglátogatott harmadik fél webhelyek adatvédelmi és titoktartási politikáját annak megértése érdekében, hogy az említett webhelyek üzemeltetői hogyan gyűjtik, tárolják és használják fel az Ön személyes adatait.

14.    Változások az adatvédelmi irányelveinkben

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen irányelvet időről időre frissítsük és módosítsuk annak érdekében, hogy az tükrözze az Ön személyes adatainak feldolgozási módjában bekövetkező változásokat, vagy a jogi követelmények megváltozását. Az irányelvünkben bekövetkező változásokat ezen az oldalon tesszük közzé, és adott esetben e-mailben értesítjük Önt.  
Az irányelv utoljára 2018 júniusában lett frissítve. Kérjük, rendszeresen látogasson vissza, és tájékozódjon a jelen irányelv frissítésével kapcsolatban.

15.    Elérhetőségek

Adatvédelmi csoportunk várja a jelen politikával kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket és kérvényeket a következő címen:  
Alpega S.A./N.V.
Belgicastraat 17, 
1930 Zaventem, 
Belgium
Email: privacy[at]alpegagroup.com

Adatvédelmi tisztviselő: Marc Van Nieuwenhove