An intersection of roads and trucks, highlighting fast paced and streamlined transportation processes

Politica de Confidențialitate Alpega

Politica de Confidențialitate Alpega

DACODASOFT SRL este parte a ALPEGA și aplică următoarea Politică de confidențialitate ALPEGA.

Alpega prețuiește confidențialitatea celor care ne încredințează datele lor personale.  Prezenta politică de confidențialitate (“Politica”) descrie modul cum și de ce colectăm, arhivam și folosim datele personale, și pune la dispoziție informații privind drepturile individului.

Prezenta Politică se aplică atât datelor personale care ne sunt furnizate fie de către o persoană fizica, fie de organizații.  Putem folosi datele personale care ne sunt furnizate în oricare dintre scopurile specificate în prezenta Politică, sau așa cum sunt dezvăluite la momentul colectării.

Prezenta Politică trebuie citită împreună cu Termenii de utilizare de pe site-urile Alpega și, în cazul utilizării Serviciilor,  împreună cu Contractul încheiat între Client și Alpega.

1.    Ce termeni sunt folosiți în Politica de confidențialitate?

"Afiliat" înseamnă orice companie, corporație sau altă entitate care controlează direct sau indirect, sau este controlată de, sau se află sub controlul comun fie al Alpega sau al Clientului. 

"Contract" înseamnă Termenii și Condițiile Generale ale Alpega, orice formular de comandă sau propunere de contract acceptată de Client în orice formă pentru abonarea la Servicii și aprobarea acestuia de către Alpega, documentația referitoare la Servicii (inclusiv, fără limitare, manuale de utilizare, materiale de pregătire, materiale de suport, specificații și cerințe tehnice) și, după caz, orice Termeni și condiții speciale aplicabile de către Alpega, această Politică, care constituie împreună contractul între Alpega și client.

"Alpega" înseamnă societatea belgiană Alpega S.A./N.V., cu sediul social la Pegasus Park, De Kleetlaan 3, 1831 Diegem (Belgia), înregistrată sub numărul 0872.586.165 în Registrul societăților comerciale belgiene, precum și filialele acesteia.

"Client" înseamnă persoana (juridică sau fizică) care subscrie la Servicii.

"Legislație privind protecția datelor" înseamnă dispozițiile Regulamantului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor) și Directiva 2002/58 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protejarea confidentialitatii în sectorul comunicațiilor publice, precum și orice legislație și / sau regulamente naționale de punere în aplicare a acestora, deoarece această legislație poate fi modificată sau înlocuită periodic.

"Servicii" înseamnă produsele și serviciile furnizate de Alpega și de Afiliații săi, deoarece acestea se pot schimba periodic, la care Clientul a subscris în baza Contractului.
"Utilizator" se referă în această Politică la vizitatorii site-urilor Web și / sau la utilizatorii Serviciilor în numele Clientului.

"Dvs." și "a/al dvs." (și alți termeni similari) pentru referirea la clienți, persoane fizice asociate cu clienții, utilizatorii, persoanele de contact, furnizorii și solicitanții de locuri de muncă.

"Noi", "nouă" și "nostru" (și alți termeni similari) pentru a ne referi la Alpega.

"Site-uri web" se referă la toate paginile și aplicațiile furnizate și operate de Alpega.

În sensul prezentei Politici, alți termeni precum "datele personale", "prelucrarea", "persoana vizată", "controlorul de date", "procesatorul de date" și "autoritatea de supraveghere" au înțelesurile prevăzute în Legislație .

2. Cine este responsabil pentru datele dvs. personale?

În funcție de relația dintre dvs. și noi, Alpega este în calitate de operator de date sau de procesor de date responsabil pentru datele dvs. personale. Datele noastre de contact sunt prezentate mai jos.

3. Ce date personale colectăm și le procesăm?

În funcție de relația dintre dvs. (de exemplu, client, vânzător, solicitant) și noi, colectăm și prelucrăm unele dintre următoarele date cu caracter personal de la dvs.:

 • Date de identitate și de contact, inclusiv numele, adresa, numărul de telefon, data nașterii, limba, starea civilă, numărul pașaportului, istoricul ocupării forței de muncă, mediul educațional sau profesional, statutul fiscal, numărul angajatului, date privind preferințele dvs. relevante pentru serviciile noastre;
 • Datele financiare și de plată, inclusiv contul dvs. bancar și alte date necesare pentru procesarea plăților și prevenirea fraudei, inclusiv numerele cărților de credit / debit, numerele de coduri de securitate și alte informații de facturare aferente;
 • Informații despre afaceri, inclusiv informații furnizate în cadrul acordurilor sau furnizate în mod voluntar de dvs. sau organizația dvs.;
 • Informații de comunicare, inclusiv conținutul comunicărilor schimbate între dvs. și noi sau între dvs. și alți utilizatori;
 • Date despre profil și utilizare, inclusiv preferințele dvs. în primirea informațiilor de marketing de la noi, preferințele dvs. de comunicare și informații despre modul în care utilizați serviciile noastre, paginile social media și site-urile web, inclusiv serviciile pe care le-ați vizualizat sau căutat, timpii de reacție, descărcare erori, durata vizitelor și informații despre interacțiunea paginilor (cum ar fi derularea, clicurile și mouse-over), datele și orele când efectuați diverse activități pe site-urile Web sau aplicațiile Alpega și starea setărilor contului personal;
 • Datele tehnice, inclusiv informațiile colectate în timpul vizitelor dvs. la site-uri web, adresa IP, datele de conectare, tipul și versiunea browserului, tipul dispozitivului, setarea fusului orar, tipurile și versiunile de plug-in de browser, sistemul de operare și platforma;
 • Date despre geolocație, inclusiv informații despre locațiile dvs. sau ora estimată de sosire colectate în timpul utilizării serviciilor;
 • Datele de acces fizic, referitoare la detaliile vizitelor dvs. în incinta noastră;

Dacă ne furnizați informații despre orice altă persoană decât dvs. (familia, angajatorul, angajații, omologi, consilierii, furnizorii ...), trebuie să vă asigurați că aceștia înțeleg modul în care informațiile vor fi utilizate și că și-au dat permisiunea să ni le dezvăluiți și să ne permiteți și furnizorilor noștri de servicii externalizate să le utilizați. Dacă avem nevoie de date personale cu privire la persoanele asociate cu clienții pentru a furniza Servicii, solicităm clienților să furnizeze această Politică unor persoane fizice ca persoane vizate.

4. Cum colectăm datele dvs. personale?

În majoritatea situațiilor, vom colecta date personale (1) de la clienți și utilizatori sau (2) dacă vă înscrieți pentru a participa la oricare dintre evenimentele noastre și / sau pentru a primi comunicările noastre. În anumite circumstanțe (3) putem colecta date cu caracter personal de la terțe părți. Situațiile în care putem colecta date personale despre dvs. sunt următoarele:

 • când utilizați oricare dintre serviciile noastre;
 • când solicitați consultanta de la noi;
 • când vă oferiți să ne furnizați sau să furnizați servicii;
 • când ne contactați prin telefon, prin e-mail sau prin alte mijloace electronice sau în scris sau când ne furnizați direct alte informații, inclusiv prin conversații cu personalul nostru, furnizori externi sau consultanți; 
 • când răsfoiți, completați un formular sau puneți o întrebare sau interacționați în alt mod pe site-urile noastre web sau pe alte platforme online;
 • când participați la evenimentele noastre sau vă înscrieți pentru a primi informații de la noi;
 • prin interogări din partea organizației sau a altor organizații cu care aveți relații, cum ar fi foști angajatori și instituții de învățământ;
 • prin efectuarea de anchete de la surse terțe, cum ar fi agențiile guvernamentale, agenția de raportare a creditelor, furnizorii de servicii de date și baze de date sau din înregistrările disponibile publicului.

În cazul în care trebuie să colectăm date cu caracter personal prin lege sau în scopul executării Contractului și nu reușiți să furnizăm aceste date atunci când vi se solicită, este posibil să nu putem executa contractul pe care îl avem sau încercăm să îl încheiem cu dvs. În acest caz, este posibil să denuntam contractul  pe care îl aveți cu noi, dar vă vom notifica dacă este cazul, la  acel moment.

5. Cum vom folosi datele dvs. personale și pe ce bază?

Vom folosi datele dvs. personale, într-o manieră pe care o considerăm necesară în mod rezonabil, numai în următoarele scopuri și pe baza următoarelor temeiuri juridice:

 • Prelucrarea este necesară pentru derularea unui contract în care sunteți parte sau pentru a lua măsuri la solicitarea dvs. înainte de a încheia un contract cu noi:

           o Citate și informații: răspuns la întrebările dvs. în legătură cu Serviciile noastre sau să vă furnizeze informații referitoare la Servicii (cum ar fi acces la versiunea demo și oferta de preț);
           o Angajamentul clientului: înregistrarea ca Client al nostru și să efectuăm anumite căutări de fond pentru a verifica dacă există sau nu posibile probleme care ar putea însemna că nu putem lucra cu o anumită persoană;
           o Produse și servicii: a vă oferi serviciile noastre;
           o Managementul clienților: efectuarea de acțiuni legate de gestionarea contului (cum ar fi schimbul de corespondență în contextul acordului, intrările în directoare, ...);
           o Administrare: convenirea asupra modalităților de plată și colectarea remuneratiilor și costurilor datorate în legătură cu Contractul;
           o Solicitanții de locuri de muncă: procesarea cererilor de angajare;
           o Gestionarea relațiilor cu furnizorii: primirea serviciilor de la furnizorii noștri (inclusiv administrarea, facturarea și plata). Dacă un furnizor ne ajută să furnizăm servicii clienților noștri, vom procesa date personale pentru a gestiona această relație.

 • Prelucrarea este necesară pentru a ne conforma obligațiilor legale:

           o procesarea conformității în legătură cu obligațiile financiare și fiscale;
           o menținerea înregistrărilor: de exemplu, trebuie să păstram datele dvs. personale pe un fișier de stergeri pentru a vă asigura că există o înregistrare a obiecției dvs. față de marketingul direct.

 • În cazul în care v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor dvs. personale:

           o trimitere de actualizări, știri despre evenimentele pe care le organizăm sau la care participăm și / sau alte informații despre noi și despre serviciile pe care noi și / sau afiliații noștri și / sau partenerii noștri comerciali le furnizăm, pe care le considerăm că ar putea fi de interes pentru dvs;
           o trimiterea de detalii despre sondajele clienților, campaniile de marketing, analizele de piață sau alte activități promoționale;
           o colectarea de informații despre preferințele dvs. pentru a personaliza și a îmbunătăți calitatea comunicărilor noastre cu dvs.

 • Prelucrarea este necesară pentru exercitarea intereselor noastre legitime de afaceri:

           o administrarea și gestionarea relației noastre cu dvs., inclusiv contabilitatea, auditul și luarea altor măsuri legate de derularea relației noastre de afaceri, inclusiv identificarea persoanelor autorizate să reprezinte clienții, furnizorii sau furnizorul de servicii;
           o efectuarea de verificări de fond, acolo unde acestea sunt permise și atunci când prelucrarea este necesară pentru prevenirea fraudei; Acestea pot include verificări automate ale datelor cu caracter personal pe care le furnizați cu privire la identitatea dvs. în baze de date relevante și contactarea dvs. pentru a vă confirma identitatea sau pentru a face înregistrări ale comunicărilor noastre cu dvs. pentru a vă conforma.
           o realizarea de analize (cum ar fi tendințele, inteligența vânzărilor, eficacitatea marketingului);
           o analizarea și îmbunătățirea serviciile și comunicările noastre și monitorizarea respectării politicilor și standardelor noastre;
           o gestionarea accesului la spațiile noastre și în scopuri de securitate;
           o asigurarea securității rețelelor și a informațiilor și prevenirea sau detectarea amenințărilor la adresa securității, fraudelor sau altor activități criminale sau rău intenționate;
           o identificarea potențialilor solicitanți de locuri de muncă și contactarea acestora;
           o în scopuri de asigurare;
           o exercitarea sau apărarea drepturilor legale sau respectarea ordinelor judecatoresti.
           o comunicarea cu dvs. pentru a vă ține la curent cu cele mai recente evoluții, anunțuri și alte informații despre Servicii, evenimente și inițiative (inclusiv briefing-uri, buletine de știri și alte informații despre evoluțiile afacerilor și ale industriei).
           o colectarea de informații despre preferințele dvs. pentru a personaliza și a îmbunătăți calitatea comunicărilor noastre cu dvs.
           o pentru a înțelege mai bine modul în care sunt utilizate site-urile web pentru a le                        îmbunătăți în mod regulat sau pentru a diagnostica problemele tehnice pe site-urile                  Web.
           o în scopuri statistice în legătură cu utilizarea serviciilor.
           o pentru schimbul de informații între clienți și contactele din listele noastre de servicii.

6. Cine altcineva poate avea acces la datele dvs. personale?

În mod ocazional, este posibil să dezvaluim datele dvs. personale  terțelor părți. Vom dezvaluii numai date cu caracter personal la care suntem autorizați în mod legal să facem acest lucru.

În cazul în care ne furnizați date personale în calitate de client, vom presupune, cu excepția cazului în care ne notificati altfel în scris, că putem dezvălui datele dvs. personale într-o manieră pe care noi credem că este în mod rezonabil necesară pentru a furniza Serviciile noastre (inclusiv așa cum este descris în această Politică ) sau în conformitate cu legislația aplicabilă.

Împărtășim datele dvs. personale:

 • cu afiliații noștri, în scopul de a vă furniza servicii conform descrierii din această Politică. Puteți vedea aici mai multe despre entitățile grupului nostru;
 • cu partenerii noștri de afaceri, cu furnizorii de servicii și cu alte părți terțe afiliate: pentru a ne permite să vă furnizăm servicii, este posibil să împărtășim datele dvs  personale cu partenerii noștri de afaceri (inclusiv contabili, auditori, executori judecătorești, avocați, consultanți, mediatori, experți, bănci, asigurări, furnizori de software / hardware, soluții de management logistic și parteneri de sistem). Acordurile noastre cu furnizorii externi de servicii acoperă în prezent furnizarea de servicii de asistență, inclusiv IT, soluție software integrată, acreditare juridică, managementul clienților și al furnizorilor, verificări privind spălarea de bani și finanțarea terorismului, reducerea riscului de credit și alte controale de fraudă și prevenire a criminalității, din motive de control al creditelor, gestionarea evenimentelor, producția de documente, servicii financiare, de afaceri și juridice, servicii de secretariat, marketing și dezvoltarea afacerilor și gestionarea facilităților;
 • în mod confidențial, cu terțe părți, în scopul colectării feedback-ului dvs. cu privire la furnizarea serviciilor noastre, pentru a ne ajuta să ne măsuram performanțele și să îmbunătățim și să promovăm Serviciile noastre;
 • în fața instanțelor judecătorești, a autorităților de aplicare a legii, a autorităților de reglementare, a funcționarilor guvernamentali sau a avocaților sau a altor părți, în cazul în care este în mod rezonabil necesar, pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unei creanțe legale sau echitabile sau în scopul unui proces confidențial de soluționare alternativă a litigiilor;
 • dacă vindem sau cumpărăm orice afacere sau bunuri, caz în care vă putem divulga datele personale potențialului vânzător sau cumpărător al unei astfel de afaceri sau bunuri, sau daca ne-am novat o parte din drepturile și obligațiile noastre;
 • în cazul în care informațiile sunt solicitate prin lege sau reglementare: în anumite circumstanțe, vă rugăm să rețineți că este posibil să avem obligația de a divulga date cu caracter personal conform legilor sau reglementărilor aplicabile, inclusiv agențiilor de aplicare a legii sau în legătură cu proceduri judiciare propuse sau efective.
 • Când anumite servicii oferă o funcție care să permită satisfacerea nevoilor de comunicare ale clienților (de exemplu, trimiterea unui fax / e-mail / SMS prin intermediul serviciilor). În aceste cazuri, alți utilizatorivă pot consulta informațiile personale și pot adăuga informațiile în agenda lor. Prin utilizarea unor Servicii, înțelegeți că destinatarul comunicării va deveni conștient că sunteți un Client / Utilizator Alpega și / sau că puteți primi o parte din datele dvs. personale colectate și procesate de Alpega. 
 • În timp ce utilizați Serviciile, este posibil să fie necesar să introduceți informații ale tranzacției (inclusiv detalii despre un transport de marfă sau o operațiune de transport sau conținutul mesajelor de e-mail, fax și SMS, ...) în scopul comunicării către alte părți prin intermediul Serviciilor. Aceste informații vor fi puse la dispoziția altor părți, la cererea dvs., în conformitate cu Regulamentul serviciului.

7. Transferuri internaționale de informații

Atunci când vă transferăm datele personale în alte țări, inclusiv în teritorii din afara Spațiului Economic European ("EEA"), vom păstra aceste informații așa cum sunt descrise în această Politică.

Regimurile juridice ale unor țări din afara SEE nu oferă întotdeauna același standard de protecție a datelor ca și cele din cadrul SEE, deși ne vom asigura că datele dvs. personale vor fi tratate numai în conformitate cu această Politică. Transferăm numai date cu caracter personal în aceste țări atunci când este necesar pentru serviciile pe care vi le furnizăm sau este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale sau sub rezerva garanțiilor care asigură protecția datelor dvs. personale, cum ar fi clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeana.

Toate filialele și / sau sucursalele noastre din întreaga lume asigură un nivel de protecție a datelor cel puțin la fel de protector ca cel cerut în Spațiul Economic European.

Pentru informații suplimentare, inclusiv obținerea unei copii a documentelor utilizate pentru a vă proteja informațiile, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact furnizate mai jos.

8. Securitatea datelor dvs. personale

Am implementat măsuri de securitate adecvate pentru a preveni pierderea accidentală a datelor dvs. personale, utilizarea sau accesarea neautorizată, modificarea sau dezvăluirea datelor dvs. personale. Am pus în aplicare acorduri stricte de confidențialitate (inclusiv obligațiile de protecție a datelor) cu furnizorii noștri de servicii terțe.

De asemenea, am introdus proceduri pentru a face față unei încălcări a datelor cu caracter personal și vă vom notifica pe dvs. și pe orice autoritate de reglementare aplicabilă despre o încălcare a legislației în cazul în care suntem obligați din punct de vedere legal să procedăm astfel.

9. Drepturile dvs.

Aveți diverse drepturi în ceea ce privește utilizarea datelor dvs. personale:

 • Acces: Dreptul de acces vă conferă dreptul de a obține o copie a datelor dvs. personale. Vă ajută să înțelegeți cum și de ce folosim datele dvs. și să verificați dacă o facem în mod legal. Există excepții de la acest drept, astfel încât accesul poate fi interzis dacă, de exemplu, punerea la dispoziția dvs a informațiilor ar dezvălui date cu caracter personal despre o altă persoană sau dacă vom fi împiedicați în mod legal să divulgăm astfel de informații.
 • Rectificare: Aveți dreptul să remediați datele personale inexacte și să completați datele personale incomplete. Vă încurajăm să ne contactați utilizând datele de contact furnizate mai jos pentru a ne informa dacă datele dvs. personale nu sunt corecte sau s-au modificat, astfel încât să putem actualiza datele dumneavoastră personale. Nu vom fi responsabili pentru niciun fel de pierderi care rezultă din datele personale inexacte, neautorizate, deficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.
 • Ștergere: Aveți dreptul să vă ștergeți datele personale. Acest drept nu este absolut și se aplică numai în anumite circumstanțe (de exemplu, dacă datele dvs. personale nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau când datele dvs. personale au fost procesate ilegal).
 • Restricție: Aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dvs. personale în anumite circumstanțe. Aceasta înseamnă că puteți limita modul în care folosim datele dvs. personale atunci când aveți un motiv special pentru a nu dori restricția. Acest lucru se poate întâmpla deoarece aveți probleme cu conținutul informațiilor pe care le deținem sau modul în care am procesat datele dvs.
 • Portabilitate: Aveți dreptul să solicitați ca unele dintre datele dumneavoastră personale să vă fie furnizate dvs. sau unui alt controlor de date, într-un format utilizat în mod obișnuit, ușor de citit de către mașină. Acest drept la portabilitatea datelor se aplică numai atunci când baza noastră legală de prelucrare a acestor informații este consimțământul sau pentru executarea unui contract și efectuăm procesarea prin mijloace automate (adică fără dosare de hârtie).
 • Obiectul: Aveți dreptul absolut de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale dacă este în scopuri de marketing direct. În alte circumstanțe specifice, aveți, de asemenea, dreptul de a opune prelucrării datelor dvs. personale și de a ne solicita să blocăm, să ștergem și să restricționăm datele dvs. personale.
 • Automatizarea procesului decizional individual: Veți avea dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare, care produce efecte juridice cu privire la dvs. sau vă afectează semnificativ în mod similar. Dreptul nu este absolut și se aplică numai în anumite circumstanțe. Veți fi informat în mod special dacă luăm o astfel de decizie individuală automată.
 • Reclamații: Ne angajăm să colaborăm cu dvs. pentru a obține o soluționare corectă a oricăror plângeri sau preocupări legate de confidențialitate. Dacă, cu toate acestea, considerați că nu am putut să vă ajutăm cu reclamația sau cu îngrijorarea dvs., aveți dreptul să depuneți o reclamație la o autoritate de supraveghere a statului dvs. de reședință obișnuită, a locului de muncă sau  o presupusă încălcare a legilor privind protecția datelor (pentru Belgia, consultați www.dataprotectionauthority.be și pentru alte țări faceți click aici). De asemenea, aveți dreptul de ava adresa instantelor judecatoresti.

Puteți oricând să vă exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, contactându-ne folosind datele de contact furnizate mai jos. Dacă avem îndoieli cu privire la identitatea dvs., vă putem solicita să ne furnizați o dovadă a identității dvs., adică o copie a cărții de identitate sau a unui pașaport sau a oricărui alt document valabil de identificare. 

10. Retragerea consimțământului

Atunci când datele personale sunt procesate pe baza consimțământului dvs., puteți retrage consimțământul în orice moment. După ce primim notificarea că v-ați retras acordul, nu vom mai procesa informațiile dvs. în scopul (scopurile) agreat inițial, cu excepția cazului în care există un alt temei juridic pentru procesare.
În cazul în care nu mai doriți să primiți niciun fel de comunicări de marketing de la noi, vă rugăm să utilizați opțiunea de dezabonare (care se află în toate e-mailurile noastre de marketing către dvs.) sau să ne contactați utilizând datele de contact furnizate mai jos. Retragerea consimțământului pentru a primi comunicări de marketing nu va afecta prelucrarea datelor cu caracter personal pentru furnizarea Serviciilor noastre.

11. Cât timp păstrăm datele dvs. personale?

Vom păstra datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare și, atunci când este necesar pentru a ne apăra împotriva revendicărilor legale, până la sfârșitul perioadei de reținere relevante sau până la soluționarea revendicărilor în cauză.

La expirarea perioadei de deținere aplicabile, vom distruge în siguranță datele dvs. personale în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

12. Cookie-urile

Folosim un instrument de cookie-uri pe site-ul nostru web pentru a obține consimțământul pentru cookie-urile opționale pe care le folosim.

Cookie-urile necesare funcționalității, securității și accesibilității sunt setate și nu sunt șterse de instrument.

Puteți citi mai multe despre modul în care folosim cookie-urile și despre modul în care vă putem schimba preferințele pentru cookie-uri, în Politica noastră privind cookie-urile.

13. Linkuri către alte site-uri web

Site-urile noastre web și paginile social media pot conține instrumente, widget-uri sau conținut care se leagă de alte site-uri terțe părți neafiliate și / sau pagini de social media. Rețineți că nu suntem și nu putem controla sau răspundem pentru conținutul, practicile de confidențialitate ale site-urilor web ale unor terțe părți. Trebuie să revizuiți întotdeauna cu atenție politica de confidențialitate a oricăror site-uri web ale unor terțe părți pe care le puteți vizita pentru a înțelege modul în care operatorii site-urilor respective pot colecta, stoca și utiliza datele dvs. personale.

14. Modificări ale politicii noastre de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și de a modifica această Politică periodic, pentru a reflecta orice modificare a modului în care procesăm datele dvs. personale sau se modifica cerințele legale. Orice modificări pe care vi le putem face în viitor în Politica noastră vor fi afișate pe această pagină și, dacă este cazul, vă vor fi notificate prin e-mail.

Această Politică a fost actualizată ultima dată în Iulie 2020. Vă rugăm să verificați în mod regulat pentru a vă informa în permanență despre actualizările acestei Politici.

15. Detalii de contact

Întrebările, comentariile și solicitările referitoare la această Politică sunt binevenite și trebuie adresate echipei de confidențialitate la adresa:

Alpega N.V.
Pegasus Park, De Kleetlaan 3, 
1831 Diegem, 
Belgia
Email: privacy[at]alpegagroup.com

Responsabilul cu protecția datelor: Marc Van Nieuwenhove