Three smiling scientists in white lab coats, gathered behind a computer screen

WYTWÓRCY SUBSTANCJI CHEMICZNYCH MUSZĄ SPODZIEWAĆ SIĘ CORAZ BARDZIEJ RYGORYSTYCZNYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z NORMAMI ORAZ PRESJI NA OBNIŻENIE KOSZTÓW ŁADUNKU

Najważniejsze wyzwania związane z transportem towarów chemicznych i przewozem ładunków chemicznych

Zamów demo

 

Zarządzanie kosztami dodatkowymi w logistyce w branży chemicznej

Choć część firm chemicznych uzyskała pewien stopień automatyzacji swoich procesów audytu ładunku i płatności, większość z nich nie ma dostępu do danych na temat rzeczywistych kosztów transportu produktów chemicznych.

Uzyskanie dogłębnego zrozumienia zagadnień zarządzania kosztami transportu chemikaliów – z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych i dopłat – jest kluczowym pierwszym krokiem na drodze do zdobycia kontroli nad wydatkami związanymi z ładunkiem i transportem towarów niebiezpiecznych.

W przypadku transportu substancji chemicznych może to obejmować także dopłaty za logistykę materiałów niebezpiecznych i formalności urzędowe, jak również opłaty za inne usługi związane z transportem chemii, np. czyszczenie po dostarczeniu płynów lub towarów hurtowych. Znalezienie skuteczniejszego sposobu na zarządzanie kosztami ładunku stanie się jeszcze ważniejsze, ponieważ firmy chemiczne dążą do poprawy swoich wyników operacyjnych i zwiększenia marż.

Alpega pomaga firmom z branży chemicznej w następujących zadaniach:

  • Zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z przepisami wykonania wysyłek oraz dokumentacji
  • Zarządzanie zdolnościami obsługi zamówień masowych, w tym zamówień otwartych
  • Sprawowanie kontroli nad kosztami transportu chemicznego i śledzenie wydajności przewoźników
  • Integracja z rozwiązaniami ERP

Nasi klienci

Dzięki usprawnieniu pozyskiwania, planowania, wykonania, rozliczania i analizowania Alpega zapewnia pełną integrację oraz globalną widoczność tysiącom użytkowników na całym świecie. Do naszych klientów zaliczają się m.in. jedne z największych przedsiębiorstw z branż chemicznej, wydobywczej i mineralnej.

Najlepsi w swojej kategorii producenci dwukrotnie częściej korzystają z internetowego zarządzania dokami

Integration and automation are keys to success for a seamless supply chain in the chemical industry.

Integracja i automatyzacja to nieodzowne elementy sukcesu sprawnego łańcucha dostaw w branży chemicznej.Wnioski płynące z białej księgi firmy Aberdeen pt. „Cyfryzacja zarządzania transportem: kluczowe czynniki motywujące producentów materiałów chemicznych i kruszyw” pokazują, że systemy ERP nie wystarczają do zaspokojenia złożonych potrzeb łańcucha dostaw branży chemicznej.

Najlepsze firmy chemiczne synchronizują swoje przepływy informacji online w ramach Systemu Zarządzania Transportem (TMS) we wszystkich obszarach: od wyboru przewoźnika po ocenę kosztów.

Zapoznaj się z treścią białej księgi, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak osoby zarządzające łańcuchem dostaw sektora chemicznego radzą sobie z przepływem towarów, informacji i środków w coraz bardziej złożonych sieciach logistycznych jakie rozwiązania transportowe dla branży chemicznej są stosowane w świecie. Dowiedz się, które czynniki ułatwiają im uzyskanie zgodności z przepisami i zapewniają doskonałą obsługę klientów.

Producenci materiałów chemicznych i kruszyw stawiają bardzo specyficzne wymogi w zakresie zarządzania transportem, których systemy ERP nie są w stanie obsłużyć przy zastosowaniu swoich nieszablonowych funkcji.

Pobierz e-booka

Zapewnienie zgodności z przepisami i pełnej widoczności w łańcuchu dostaw

Stałym wyzwaniem pozostaje kompleksowe zarządzanie zdarzeniami, bezpieczeństwem i innymi wymogami w zakresie zgodności z prawem, ponieważ firmy chemiczne działają w coraz bardziej uregulowanym środowisku. Firmy z sektora chemicznego muszą dokładnie wiedzieć, w jaki sposób ich produkty są transportowane w oparciu o narzędzia do śledzenia na żywo na każdym etapie procesu dostawy.

Zagrożenie ze strony transportu substacji niebezpiecznych oznacza, że każdy incydent może mieć poważne konsekwencje, dlatego tak ważna jest pełna widoczność i możliwość identyfikacji.

Pozbywanie się silosów danych

Obecne silosy danych powstające wskutek istnienia połączeń punkt-punkt w typowych środowiskach ERP nie pozwalają na udostępnianie informacji szerokiemu wachlarzowi partnerów, których środowisko IT może być na różnym poziomie zaawansowania. Ostatecznie menedżerowie transportu w branży chemicznej, osoby odpowiedzialne za tworzenie harmonogramów, menedżerowie operacyjni i kierownicy wyższego szczebla skazani są na pracę z różnymi lub nieaktualnymi zbiorami informacji, co może wiązać się z zagrożeniem dla bezpieczeństwa lub zgodności z przepisami.

W dzisiejszym świecie zintegrowane systemy i procesy biznesowe są niezbędne do tego, aby móc zapewnić każdemu taki sam widok. Jest to możliwe wyłącznie po wprowadzeniu wspólnego modelu informacji, jak w przypadku TMS.

Skontaktuj się z nami

Nasi specjalisci moga zapewnic sie, aby wybrac najlepszy mix produktów naszych portfoli wedlug twojego przypadku biznesowego.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Alpega. Przesyłając ten formularz, wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych zgodnie z jej warunkami.

Prosimy o włączenie JavaScript, aby uzyskać zabezpieczenie RECAPTCHA.

Jak włączyć JavaScript?

Alpega News

Rapid ROI, Scalability and Sustainability in Transportation

Why implementing a TMS will cause a step change for your business

Rapid ROI, Scalability and Sustainability in TransportationCzytaj dalej

ALPEGA GROUP

Discrete manufacturing businesses see huge potential in ‘IIoT’

A look at the opportunities being uncovered in an increasingly connected manufacturing process 

Discrete manufacturing businesses see huge potential in ‘IIoT’Czytaj dalej

ALPEGA GROUP

Seven top blog posts from 2019

The past 12 months saw plenty of big changes in the transportation industry.

Seven top blog posts from 2019Czytaj dalej

ALPEGA GROUP

inet TMS is SOC 2-compliant

As a cloud TMS provider, the highest level of information security is always a top priority. The fact that our customers can rely on this is…

inet TMS is SOC 2-compliantCzytaj dalej

ALPEGA GROUP

How digitalization is shaping transportation in the paper and packing…

A look at how leading companies are tackling transportation challenges in the paper and packaging sector

How digitalization is shaping transportation in the paper and packing industryCzytaj dalej

ALPEGA GROUP

Master the rocky times of automotive

Invest wisely today, benefit tomorrow. Join the Automotive Acceleration Webinar on October 15 to experience the real journey of a global first tier to…

Master the rocky times of automotive Czytaj dalej

ALPEGA GROUP

Digital Transport Logistics event round-up

The German Logistics Association (BVL) and ALPEGA partnered for an event focused on identifying and seizing the opportunities and potential of…

Digital Transport Logistics event round-upCzytaj dalej

ALPEGA GROUP