Three smiling scientists in white lab coats, gathered behind a computer screen

WYTWÓRCY SUBSTANCJI CHEMICZNYCH MUSZĄ SPODZIEWAĆ SIĘ CORAZ BARDZIEJ RYGORYSTYCZNYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z NORMAMI ORAZ PRESJI NA OBNIŻENIE KOSZTÓW ŁADUNKU

Najważniejsze wyzwania związane z transportem towarów chemicznych i przewozem ładunków chemicznych

Zarządzanie kosztami dodatkowymi w logistyce w branży chemicznej

Choć część firm chemicznych uzyskała pewien stopień automatyzacji swoich procesów audytu ładunku i płatności, większość z nich nie ma dostępu do danych na temat rzeczywistych kosztów transportu produktów chemicznych.

Uzyskanie dogłębnego zrozumienia zagadnień zarządzania kosztami transportu chemikaliów – z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych i dopłat – jest kluczowym pierwszym krokiem na drodze do zdobycia kontroli nad wydatkami związanymi z ładunkiem i transportem towarów niebiezpiecznych.

W przypadku transportu substancji chemicznych może to obejmować także dopłaty za logistykę materiałów niebezpiecznych i formalności urzędowe, jak również opłaty za inne usługi związane z transportem chemii, np. czyszczenie po dostarczeniu płynów lub towarów hurtowych. Znalezienie skuteczniejszego sposobu na zarządzanie kosztami ładunku stanie się jeszcze ważniejsze, ponieważ firmy chemiczne dążą do poprawy swoich wyników operacyjnych i zwiększenia marż.

Alpega pomaga firmom z branży chemicznej w następujących zadaniach:

  • Zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z przepisami wykonania wysyłek oraz dokumentacji
  • Zarządzanie zdolnościami obsługi zamówień masowych, w tym zamówień otwartych
  • Sprawowanie kontroli nad kosztami transportu chemicznego i śledzenie wydajności przewoźników
  • Integracja z rozwiązaniami ERP

Nasi klienci

Dzięki usprawnieniu pozyskiwania, planowania, wykonania, rozliczania i analizowania Alpega zapewnia pełną integrację oraz globalną widoczność tysiącom użytkowników na całym świecie. Do naszych klientów zaliczają się m.in. jedne z największych przedsiębiorstw z branż chemicznej, wydobywczej i mineralnej.

Najlepsi w swojej kategorii producenci dwukrotnie częściej korzystają z internetowego zarządzania dokami

Integration and automation are keys to success for a seamless supply chain in the chemical industry.

Integracja i automatyzacja to nieodzowne elementy sukcesu sprawnego łańcucha dostaw w branży chemicznej.Wnioski płynące z białej księgi firmy Aberdeen pt. „Cyfryzacja zarządzania transportem: kluczowe czynniki motywujące producentów materiałów chemicznych i kruszyw” pokazują, że systemy ERP nie wystarczają do zaspokojenia złożonych potrzeb łańcucha dostaw branży chemicznej.

Najlepsze firmy chemiczne synchronizują swoje przepływy informacji online w ramach Systemu Zarządzania Transportem (TMS) we wszystkich obszarach: od wyboru przewoźnika po ocenę kosztów.

Zapoznaj się z treścią białej księgi, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak osoby zarządzające łańcuchem dostaw sektora chemicznego radzą sobie z przepływem towarów, informacji i środków w coraz bardziej złożonych sieciach logistycznych jakie rozwiązania transportowe dla branży chemicznej są stosowane w świecie. Dowiedz się, które czynniki ułatwiają im uzyskanie zgodności z przepisami i zapewniają doskonałą obsługę klientów.

Producenci materiałów chemicznych i kruszyw stawiają bardzo specyficzne wymogi w zakresie zarządzania transportem, których systemy ERP nie są w stanie obsłużyć przy zastosowaniu swoich nieszablonowych funkcji.

Pobierz e-booka

Zapewnienie zgodności z przepisami i pełnej widoczności w łańcuchu dostaw

Stałym wyzwaniem pozostaje kompleksowe zarządzanie zdarzeniami, bezpieczeństwem i innymi wymogami w zakresie zgodności z prawem, ponieważ firmy chemiczne działają w coraz bardziej uregulowanym środowisku. Firmy z sektora chemicznego muszą dokładnie wiedzieć, w jaki sposób ich produkty są transportowane w oparciu o narzędzia do śledzenia na żywo na każdym etapie procesu dostawy.

Zagrożenie ze strony transportu substacji niebezpiecznych oznacza, że każdy incydent może mieć poważne konsekwencje, dlatego tak ważna jest pełna widoczność i możliwość identyfikacji.

Pozbywanie się silosów danych

Obecne silosy danych powstające wskutek istnienia połączeń punkt-punkt w typowych środowiskach ERP nie pozwalają na udostępnianie informacji szerokiemu wachlarzowi partnerów, których środowisko IT może być na różnym poziomie zaawansowania. Ostatecznie menedżerowie transportu w branży chemicznej, osoby odpowiedzialne za tworzenie harmonogramów, menedżerowie operacyjni i kierownicy wyższego szczebla skazani są na pracę z różnymi lub nieaktualnymi zbiorami informacji, co może wiązać się z zagrożeniem dla bezpieczeństwa lub zgodności z przepisami.

W dzisiejszym świecie zintegrowane systemy i procesy biznesowe są niezbędne do tego, aby móc zapewnić każdemu taki sam widok. Jest to możliwe wyłącznie po wprowadzeniu wspólnego modelu informacji, jak w przypadku TMS.

Kontroluj logistykę dzięki systemowi TMS
wyróżnianemu w raportach firmy Gartner

przez 10 lat z rzędu

Porozmawiajmy o rozwiązywaniu problemów logistycznych

Wypełnij formularz, a otrzymasz odpowiedź w ciągu 24 godzin.

Alpega News

A conversation with Alina, part of our Customer Success Team at…

Meet Alina, our Customer Success Operations Officer!

A conversation with Alina, part of our Customer Success Team at Alpega! (copy 7)Czytaj dalej

ALPEGA GROUP
[Translate to Polish:] Building your career at Alpega

A new job, the same place: meet Nicolas d’Alberti! (copy 3)

How Nicolas moved from our BAS Team to the Sales Team.

A new job, the same place: meet Nicolas d’Alberti! (copy 3)Czytaj dalej

ALPEGA GROUP

Finding balance: how Joceline manages her passions with work (copy 2)

With impeccable writing skills, Joceline Boutros has joined Alpega Group to become part of our Alpega TMS business. In our Group, she is responsible…

Finding balance: how Joceline manages her passions with work (copy 2)Czytaj dalej

ALPEGA GROUP

From Spain to the world: Career Spotlight of Olga Alvarez (copy 2)

Meet Olga, our Communications & Events Manager, based in our Spain Office! She has experience in events management and corporate communication,…

From Spain to the world: Career Spotlight of Olga Alvarez (copy 2)Czytaj dalej

ALPEGA GROUP

HOW MY INTERNATIONAL EXPERIENCE INSPIRED MY CURRENT CAREER AT ALPEGA

“Coming from a small country, I found that having international experiences is very exciting, as you are exposed to new environments and new people.…

HOW MY INTERNATIONAL EXPERIENCE INSPIRED MY CURRENT CAREER AT ALPEGA Czytaj dalej

ALPEGA GROUP

ALPEGA RECOGNIZED AS A CHALLENGER IN THE 2022 GARTNER® MAGIC QUADRANT™…

Alpega Group, a leading provider of end-to-end transportation software, is proud to be recognized once again as a Challenger in the 2022 Gartner Magic…

ALPEGA RECOGNIZED AS A CHALLENGER IN THE 2022 GARTNER® MAGIC QUADRANT™ FOR TRANSPORTATION MANAGEMENT SYSTEMS (copy 2)Czytaj dalej

ALPEGA GROUP

The quest for the antifragile supply chain

"Antifragile" refers to systems that can not only resist, but gain from adverse effects. Read about the compelling supply chain applications for…

The quest for the antifragile supply chain Czytaj dalej

ALPEGA GROUP

[Translate to Polish:] Discover the ‘Digital Supply Chain Twin’ – why…

Get the facts on the Digital Supply Chain Twin - a supply chain planning capability essential for 2022.

[Translate to Polish:] Discover the ‘Digital Supply Chain Twin’ – why we think Gartner® is discussing it for 2022 Czytaj dalej

ALPEGA GROUP

5 Logistics Challenges for 2022 (And How to Beat Them)

Discover the most crucial transportation and logistics challenges on the horizon for 2022.

5 Logistics Challenges for 2022 (And How to Beat Them) Czytaj dalej

ALPEGA GROUP

Seeking to reduce CO2 emissions? Start with proper measurement

Logistics activities are responsible for 8% of global CO2 emissions. Better measurement practices are the first step to reductions – and a TMS can…

Seeking to reduce CO2 emissions? Start with proper measurement Czytaj dalej

ALPEGA GROUP

How to protect your logistics network against volatility

In the first quarter of 2021, Alpega TMS partnered with Raconteur for a panel discussion with logistics experts from diverse industries. Their aim was…

How to protect your logistics network against volatility Czytaj dalej

ALPEGA GROUP

5 Logistics Challenges for 2021 (And How to Beat Them)

2020’s global disruptions gave the logistics industry a wealth of challenges to face in 2021. If the following five challenges have one thing in…

5 Logistics Challenges for 2021 (And How to Beat Them)Czytaj dalej

ALPEGA GROUP

Preparing your logistics for the impact of Brexit

There’s not much time to go before the UK's transition period comes to an end on 31 December 2020, and what it will mean for the logistics sector…

Preparing your logistics for the impact of Brexit Czytaj dalej

ALPEGA GROUP

ALPEGA TMS AND SHIPPEO ANNOUNCE GLOBAL STRATEGIC PARTNERSHIP

The two solutions join forces combining the Transport Management Solution from Alpega with the real-time visibility capabilities from Shippeo

ALPEGA TMS AND SHIPPEO ANNOUNCE GLOBAL STRATEGIC PARTNERSHIP Czytaj dalej

ALPEGA GROUP