Wizualna reprezentacja danych w postaci głowy mężczyzny otoczonej zestawami danych transportowych

Wykorzystaj swoje dane i wyprzedź konkurencję

Oprogramowanie do analizy transportu i raportowania

Ocena dostawców ładunków i sukces działalności dzięki wykorzystaniu posiadanych danych

Pakiet analityczny firmy Alpega wykorzystuje wizualne analizy i raporty transportowe obejmujące główne wskaźniki transportowe w celu zapewnienia szczegółowego widoku wydajności, kosztów ładunku i kart ocen poszczególnych przewoźników. Nasze oprogramowanie do raportowania wydajności transportu zapewnia praktyczne wnioski pozwalające na podejmowanie szybszych, lepszych decyzji w oparciu o dostępne dane.

Analiza danych historycznych, wykorzystując sprawozdanie z analizy działania dostawcy, może służyć do podejmowania działań korygujących i poprawy poziomu usług dla klienta, lecz prawdziwe korzyści przynosi zastosowanie podejścia całościowego. Wykorzystaj pakiet analityczny firmy Alpega (oprogramowanie do raportowania, formularze oceny dostawców etc.), aby szybko rozwijać prowadzoną działalność oraz zyskać strategiczną i operacyjną kontrolę nad wydajnością swoich procesów transportowych. Nasze oprogramowanie do oceny dostawców pozwoli przeprowadzić skuteczną ocenę dostawców usług transportowych oraz ocenę dostawców ładunków.

Zautomatyzowane przebiegi pracy automatycznie gromadzą dane i dostarczają je bardziej zaawansowanym procesom w celu usprawnienia wykonania i zwiększenia widoczności. Te informacje oraz głęboka integracja pozwalają na szybsze przetwarzanie faktur, ograniczenie rezerwowych stanów magazynowych, centralną obsługę logistyczną i zwiększenie widoczności wydajności dzięki ujednoliconym, automatycznym przebiegom pracy.

Dzięki rozwiązaniu analitycznemu firmy Alpega zyskasz:

 • Oszczędności finansowe dzięki zwiększeniu zgodności z treścią zawieranych umów, szybsze przetwarzanie faktur, obniżenie kosztów zapasów
 • Oszczędność czasu dzięki automatycznym przebiegom pracy i lepszemu, znormalizowanemu procesowi zakupowemu
 • Poprawę usługi dzięki szczegółowym widokom wydajności i kart oceny
 • Lepsze podejmowanie decyzji dzięki zwiększeniu widoczności wydajności własnej oraz swoich partnerów

Nasi klienci

Firmy odnoszące największe sukcesy potrafią dostosowywać się do szybko zmieniających się warunków rynkowych. Wykorzystują dostępne możliwości i zawsze wyprzedzają konkurencję. Dzieje się tak dlatego, że bazują na dostępnych danych. Dzięki gromadzeniu, analizie i wykorzystywaniu historycznych danych, weryfikacji cen rynkowych i digitalizacji procesu składania zapytań o oferty cenowe firmy zyskują możliwość zapewnienia rzeczywistej wartości dodanej bez dalszego marnowania czasu nad arkuszami Excela.

Dzięki danym Twoja firma może analizować i określać nowe możliwości biznesowe

Same dane to nie wszystko – aby zmienić posiadane dane w praktyczne informacje, trzeba wiedzieć, czy uda się wyprzedzić konkurencję.

Doskonałość operacyjna charakteryzuje się następującymi miernikami:

 • Wskaźnik przyjmowania ładunków na przewoźnika
 • Liczba odrzuceń zleceń transportu na trasę
 • Średni współczynnik wypełnienia pojazdów
 • Wydajność w zakresie terminowości pełnych dostaw
 • Punktualność przewoźników
 • Efektywność zespołu załadunkowego
 • Zdolność do obsługi zwiększonych objętości ładunków
 • Efektywna ocena dostawców

Powyższe mierniki znajdują swe odzwierciedlenie w finansach. Przede wszystkim możliwe jest zestawienie rzeczywistych wydatków transportowych z posiadanym budżetem. Jednakże analizy finansowe mogą sięgać o wiele głębiej, wskazując roczne wydatki na daną trasę, odsetek kosztów transportu pochłonięty przez dopłaty paliwowe lub roczne opłaty dodatkowe ponoszone przez przewoźników.

Nasz proce

Alpega umożliwia ciągłe uczenie się

Kontroluj logistykę dzięki systemowi TMS
wyróżnianemu w raportach firmy Gartner

przez 10 lat z rzędu

Porozmawiajmy o rozwiązywaniu problemów logistycznych

Wypełnij formularz, a otrzymasz odpowiedź w ciągu 24 godzin.