Specjalista ds. Przetargów frachtowych, patrząc na swój komputer z lekkim uśmiechem

POZYSKIWANIE TRANSPORTU

CO TO OZNACZA?

STRATEGICZNE POZYSKIWANIE TRANSPORTU

Tradycyjnie pozyskiwanie transportu skupiało się głównie na uzyskaniu najlepszej ceny za transport towarów. Ale już tak nie jest. Dziś strategiczne pozyskiwanie w zakupie transportu odnosi się do zestawu zadań związanych ze znalezieniem odpowiedniego przewoźnika dla określonego rodzaju ładunku na różnych trasach przewozu, co zapewni nie tylko najlepszą cenę, ale także wymaganą dostępność i spełni wymagania dotyczące dostawy przesyłek.

Strategiczne pozyskiwanie transportu przyczynia się do konkurencyjności łańcucha dostaw przedsiębiorstwa i wymaga uwzględnienia długoterminowej przyszłości przy zarządzaniu, a nie tylko bieżących potrzeb. Dlatego strategiczne pozyskiwanie ładunków wymaga od osób zarządzających dogłębnej analizy istniejących danych i wcześniejszych działań zakupu transportu w firmie, identyfikując najlepszych przewoźników dla każdej trasy. Wymaga ono uwzględnienia kilku aspektów, od cyklu życia towarów po strategię korporacyjną, w tym potrzeby klientów i relacje z dostawcami oraz przewoźnikami. Krótko mówiąc: strategiczne pozyskiwanie transportu jest trudnym i zwykle długim procesem, wypełnionym czasochłonnymi zadaniami, takimi jak e-maile, połączenia telefoniczne i zbieranie danych z kilku źródeł.

Specjalista ds. Przetargów frachtowych, patrząc na swój komputer z lekkim uśmiechem

Człowiek w biurze używający oprogramowania Alpega Analytics do analizy transportu swojej firmy

TMS I PLANOWANIE STRATEGICZNE

Oprogramowanie do pozyskiwania transportu kładzie kres tym żmudnym zadaniom. Umożliwia podejmowanie trafnych decyzji, aby pomóc organizacjom w wykorzystaniu doskonałości ich łańcucha dostaw poprzez standaryzację wymagań dotyczących pozyskiwania transportu, ewaluację danych i wymianę informacji z różnymi interesariuszami. W przypadku większych projektów i strategicznych zakupów transportu, strategiczne rozwiązanie może wykonywać szereg zadań, takie jak natychmiastowe transakcje pojedynczych przesyłek, aż po złożone przetargi na kontrakty długoterminowe. Może również wspierać cały proces przetargowy z zapytaniami o oferty cenowe, oferty wielokrotne oraz wspomagać pełne analizy scenariuszy.

SKOŃCZ ZE ŻMUDNYMI ZADANIAMI W ŁAŃCUCHU DOSTAW

ODKRYJ NARZĘDZIE DO POZYSKIWANIA TRANSPORTU FIRMY ALPEGA!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

INNE ZAGADNIENIA, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ