AUTOMATYCZNE PLANOWANIE I WYWIĄZANIE SIĘ Z UMÓW O WSPÓŁPRACĘ

SILNIK TYPOWANIA PRZEWOŹNIKA FIRMY ALPEGA UMOŻLIWIA ZOPTYMALIZOWANIE PLANOWANIA KILKOMA KLIKNIĘCIAMI

  • Zastosowanie wyników przetargów na przewozy ładunku oraz reguł biznesowych
  • Pewność wywiązania się z umów o współpracę oraz terminowa dostawa towarów
  • Mniejsza liczba błędów, oszczędność czasu i pieniędzy
  • Poprawa planowania zarówno na co dzień, jak i w ujęciu długoterminowym

Zamów demo

DOSTĘP DO SILNIKA TYPOWANIA PRZEWOŹNIKA KŁADZIE KRES ŻMUDNYM RĘCZNYM PRACOM ZWIĄZANYM Z PLANOWANIEM

Wybór i typowanie przewoźnika jest kluczowym etapem w procesie planowania transportu. Niemniej śledzenie preferowanych operatorów logistycznych i wymagań w odniesieniu do każdej wysyłki może być poważnym wyzwaniem dla menedżerów łańcucha dostaw. Po uwzględnieniu dodatkowo liczby tras przewozu, zróżnicowania rozmiarów, mas i wolumenów wysyłek oraz zakłóceń na rynku zadanie to okazuje się jeszcze bardziej skomplikowane i czasochłonne.

Silnik typowania przewoźnika firmy Alpega jest rezultatem wielu lat gromadzenia danych oraz omawiania z interesariuszami głównych wyzwań związanych z typowaniem przewoźników. To unikalne narzędzie zapewnia automatyzację przydzielania wysyłek w sieci przewoźników z uwzględnieniem istniejących umów o współpracę oraz tych reguł biznesowych, które są dla zleceniodawcy najważniejsze.

Jak działa silnik?

Na podstawie ustalonych przez użytkownika kryteriów, takich jak preferowana pozycja w rankingu, zdolność przewozowa lub zakontraktowany wcześniej wolumen silnik ocenia istniejące opcje i przydziela wysyłki do właściwego przewoźnika.

Rozwiązanie można dostosować do własnych potrzeb, np. określić preferowane kryteria wyboru trasy przewozu, rodzaju transportu, produktów… i uaktualniać preferencje w miarę upływu czasu.

Silnik firmy Alpega gromadzi i udostępnia dane historyczne typowania przewoźników, ułatwiając długoterminowe planowanie z uwzględnieniem obecnych i przyszłych wymagań.

Obecnie silnik typowania przewoźnika obsługuje cztery opcje przydzielania zamówień:

 

  • Pozycja w rankingu: wybór przewoźnika na podstawie odrzuconych lub wygasłych zamówień.
  • Zapytania do wielu przewoźników: zapytania wysyłane są jednocześnie do wielu przewoźników, a zamówienie przydzielane jest pierwszemu, który je przyjmie.
  • Zdolność przewozowa: typowanie następuje na podstawie uzgodnionych wcześniej z przewoźnikiem zobowiązań oraz wolumenów, a także na podstawie jego aktualnej zdolności przewozowej.
  • Transakcja natychmiastowa zapytanie ofertowe wysyłane jest do sieci przewoźników, a system automatycznie przydziela zamówienie na podstawie wcześniej zdefiniowanych reguł biznesowych.

Nasi klienci

Firmy odnoszące największe sukcesy potrafią dostosowywać się do szybko zmieniających się warunków rynkowych. Wykorzystują dostępne możliwości i zawsze wyprzedzają konkurencję. Dzieje się tak dlatego, że nieustannie optymalizują swoje sieci transportowe.

Skontaktuj się z nami

Nasi specjalisci moga zapewnic sie, aby wybrac najlepszy mix produktów naszych portfoli wedlug twojego przypadku biznesowego.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Alpega. Przesyłając ten formularz, wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych zgodnie z jej warunkami.

Prosimy o włączenie JavaScript, aby uzyskać zabezpieczenie RECAPTCHA.

Jak włączyć JavaScript?