A modern city at night, with a number of transportation pickup and delivery points highlighted

OPTIMALISEER HET GEBRUIK EN DE KOSTEN VAN UW LOGISTIEKE MIDDELEN MET ONZE SOFTWARE OPLOSSINGEN

STRATEGISCHE, TACTISCHE EN OPERATIONELE SOFTWARE VOOR TRANSPORT PLANNING

GEÏNTEGREERDE PLANNING SOFTWARE VAN COMPLEXE SUPPLY CHAINS

Het opbouwen van een succesvol transportnetwerk vereist een analytische en flexibele aanpak van transportplanning en -beheer.

Houd rekening met drie belangrijke elementen:

  • Strategische optimalisatie op de lange termijn - inclusief het analyseren van uw netwerk en de locaties van uw bedrijf
  • Tactische optimalisatie van routes en modi op de middellange termijn
  • Dagelijkse operationele optimalisatie van vrachtzendingen om uw activiteiten nauwkeuriger af te stemmen

De software voor transportplanning van Alpega is ontworpen voor deze drie elementen. De oplossing houdt rekening met regelgeving en de planning past zich flexibel aan bij wijzigingen: transportkosten, routes, capaciteit, maar ook beperkingen op het gebied van aflevering en laden.

PROGRAMMA VOOR TRANSPORTPLANNING OP BASIS VAN HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE BEHOEFTEN

Bij het ontwerpen van supply chains is een holistische planning van uw volledige logistieke netwerk en de bijbehorende infrastructuur belangrijk. Gebruikmakend van historische en voorspelde transportgegevens, bepaalt Alpega's planningssoftware de beste manier om kosten en capaciteit over uw netwerk te spreiden. Door bundeling van vrachtzendingen, optimalisatie van strategieën, verlaging van kosten en servicetijd en hoger gebruik van activa.

AANPASSEN EN OPTIMALISEREN VAN UW BEZETTING EN KOSTEN

Door het toenemende tempo van de wereldwijde handel, worden bij de planning op lange termijn vaak geen kansen op de middellange termijn benut. Bijvoorbeeld kansen die zijn ontstaan door een verandering van routes of partners in de supply chain. De plannings- en uitvoeringssoftware van Alpega biedt bedrijven alle flexibiliteit om te reageren op veranderende marktomstandigheden, terwijl zij werken aan strategische en lange termijn doelen. Dit biedt vrijheid om nieuwe spelers of routes in de tactische planning op te nemen. En om de impact en het potentieel van kostenbesparing in het algemeen te beoordelen.

UW VRACHTEN PLANNEN EN OPTIMALISEREN DOOR TACTISCHE TRANSPORTPLANNING

Dagelijkse optimalisatie van vrachtzendingen en activagebruik is onmisbaar. Dit omvat de selectie van transportdiensten en het bundelen van losse vrachtzendingen.

Bovendien moeten onvoorziene veranderingen in de vraag op de meest rendabele en duurzame manier worden afgehandeld. De logistieke software van Alpega bevat een 3D-functie voor het plannen van de lading: de operationele en tactische planning worden aangevuld met een 3D-visualisatie die de workflow ondersteunt.

ONZE TRANSPORT PLANNING KLANTEN

Echt succesvolle bedrijven zijn in staat zich aan te passen aan snel veranderende marktomstandigheden. Ze grijpen kansen wanneer die zich voordoen en zijn de concurrentie steeds een stap voor. Dat komt omdat ze hun transportnetwerken continu optimaliseren.

LOGISTIEKE PROCESSEN VERBETEREN

ALPEGA MAAKT CONTINU LEREN MOGELIJK

FAQ

Waarom is transportplanning een belangrijk aspect bij efficiënt vrachtbeheer?

Transportplanning is de manier waarop bedrijven scenario's modelleren en uitvoeren op basis van hun unieke transportbehoeften. Het doel van deze activiteiten is om een transportnetwerk en -processen te ontwikkelen die veiliger, efficiënter, milieuvriendelijker en/of duurzamer zijn. Door gebruik te maken van digitale oplossingen voor transportplanning, kunnen bedrijven zich beter voorbereiden op veranderingen in transportkosten, routes, mogelijkheden en netwerkonderbrekingen.    

Hoe kan de transportplanning software van Alpega u helpen om een succesvol transportnetwerk op te bouwen?

Met Alpega TMS, kunt u uw transport plannen op basis van de huidige en toekomstige vereisten; voer aanpassingen door en optimaliseer op basis van kost- en andere parameters.  Optimaliseer bovendien uw vloot aan de hand van een tactische planning.  Al deze activiteiten dragen bij aan het opbouwen van een succesvol transportnetwerk. Bovendien worden de mogelijkheden van Alpega’s transportplanning gevoed door betrouwbare gegevens van het bestaande transportnetwerk van uw bedrijf, wat resulteert in meer accurate scenario's.  

Hoe kan een betere transportplanning bedrijven helpen bij het behalen van hun ESG-doelstellingen ?

Digitale oplossingen voor transportplanning, zoals Alpega TMS, helpen bedrijven bij het modelleren van scenario's waarbij hun transport minder CO2 uitstoot. Bedrijven kunnen routeoptimalisaties plannen op basis van specifieke doelstellingen inzake milieuduurzaamheid. Deze activiteit draagt niet alleen bij aan de ESG-doelstellingen, het bespaart ook kosten.  

Hoe kan een verbeterde transportplanning helpen bij het beheren van een complex transportnetwerk?

De transportplanning software van Alpega geeft bedrijven end-to-end inzicht in hun volledig transportnetwerk. Dit is vooral waardevol voor een complex netwerk, omdat deze meer mogelijkheden bieden voor transportoptimalisatie. Data-gedreven inzichten over routes en locaties maken het bijvoorbeeld mogelijk om kostenbesparende beslissingen te nemen. Voor meer informatie over de optimalisatiemogelijkheden die Alpega TMS u op korte en lange termijn kan leveren, kunt u contact met ons opnemen.  

MEER INFORMATIE OVER DE PLANNINGSMODULES VAN ALPEGA

Beheer uw logistiek met de TMS die al

10 jaar op rij wordt erkend door Gartner

Laten we het hebben over een oplossing voor uw logistieke uitdagingen

Vul het formulier in en u hoort binnen 24 uur van ons.