Je werkkapitaal in de supplychain optimaliseren

Waarom is werkkapitaal belangrijk?

Werkkapitaal verwijst naar de hoeveelheid geld en activa die vereist zijn voor je dagelijkse bedrijfsvoering. Het kan gaan om contant geld, debiteuren, voorraden, wagenpark, magazijninfrastructuur…

Werkkapitaal is belangrijk omdat dit een veelgebruikte graadmeter is voor de algemene gezondheid van een bedrijf. Kijken we naar de financiële kant, dan is een snellere facturering een manier om werkkapitaal vrij te maken. Kijken we specifiek naar activiteiten in de supplychain, dan zorgen onderbenutte activa voor inefficiëntie en een slecht rendement. In alle gevallen gaat het erom dat de werkkapitaalcyclus moet worden verkort - de hoeveelheid tijd die nodig is om schulden om te zetten in geld.

Helaas is er vaak niet genoeg aandacht of bewustzijn voor werkkapitaal, omdat deze indicator niet zo transparant is als andere prestatie-indicatoren.

Zorgvuldige balans tussen supplychainkosten en klantenservice

Elk bedrijf wil graag zijn supplychainkosten verlagen. Maar als je de manier waarop activa worden gebruikt wilt veranderen, is het belangrijk om je huidige serviceomgeving goed te kennen. Het is belangrijk om je werkzaamheden aan te passen om de juiste balans tussen service en kosten te bereiken.

Klantenservice stimuleert de inzet van voorraad en wagenpark. Sommige bedrijven vereisen frequente kleinere leveringen en tegelijkertijd een hoog serviceniveau. Dat betekent dat de voorraad zich in de buurt van de klant moet bevinden, waardoor er meer magazijnen nodig zijn. En meer magazijnen betekent meer voorraad.  

Andere bedrijven, zoals retailers, richten zich juist op een consistente en betrouwbare supplychain die weinig kosten met zich mee brengt. Hiervoor is een constante optimalisering van supplychainactiva nodig. Volgens de regels van de vierkantswortel voor de inventaris is het zo dat als het aantal voorraadlocaties afneemt, de benodigde hoeveelheid veiligheidsvoorraad in het netwerk ook afneemt. Als je bijvoorbeeld van tien magazijnen afschaalt naar vijf magazijnen, dan neemt de veiligheidsvoorraad met 29 % af.

De dynamiek van de supplychain gaat over het beheren van servicebehoeften en -kosten, en dus om het zorgvuldig in balans houden van service, voorraad, magazijnen, distributienetwerk en transportactiviteiten.

Transportactiviteiten van dichtbij bekeken

Mensen denken vaak dat transport volledig draait om het afspreken van goede tarieven bij transporteurs. Maar er komt nog meer bij kijken. Wat het allerbelangrijkste is, is dat de activa goed is voor de taak en dat deze maximaal benut wordt, zowel in uren van de dienst als in uren van de dag. Lange wachttijden bij het laden of lossen en vrachtwagens die zonder lading rondrijden verspillen in feite je werkkapitaal.

Dan volgt de discussie over het hebben van een eigen wagenpark of het of het outsourcen ervan. Het is van groot belang dat het wagenpark de juiste grootte heeft en veelzijdig is opgebouwd, maar de behoeften kunnen na verloop van tijd veranderen. Als de capaciteitseisen van het wagenpark variëren, kan het outsourcen van transportactiviteiten de perfecte oplossing zijn: laat anderen die kapitaalinvestering maar maken.

Conclusie: statistieken doen ertoe

De optimalisering van werkkapitaal in activiteiten in de supplychain verdient absoluut meer aandacht. Het implementeren en volledig benutten van de juiste prestatiemetrics is de eerste stap in de richting van het realiseren van dit doel. Een end-to-end-Transport Management System is een uitstekend middel of relevante gegevens vast te leggen.

Ontdek hoe Alpega TMS Live Tracking meer inzicht in de supplychain kan geven.
Ontdek hoe Alpega TMS Analytics je een beter overzicht biedt van je eigen prestaties en die van je transporteur.

DE NIEUWSTE INZICHTEN UIT DE WERELD VAN TRANSPORT, LOGISTIEK EN TOELEVERINGSKETENS VAN ONS TEAM VAN INTERNE EXPERTS

Categorieën

No categories available.