A modern city in the evening, with a series of spots and connectors highlighting pickup and delivery points for carriers

STAP-VOOR-STAP-PROCES

IMPLEMENTATIE VAN EEN TMS VOOR UW BEDRIJF

TMS-IMPLEMENTATIE

Voor een succesvolle implementatie, ongeacht de oplossing of omvang van het bedrijf, worden leden van verschillende teams betrokken. Van de zakelijke teams tot de IT. Ondersteuning van zowel het leidinggevende team als de eindgebruikers is essentieel.

Sommige TMS-leveranciers, zoals Alpega TMS, nemen actief deel aan de verschillende fasen van de implementatie. De organisatie kan dan haar operationele processen optimaliseren en het TMS zo configureren dat het systeem perfect aan de vereisten voldoet.

DE STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE TMS-IMPLEMENTATIE

  • Projectopzet: klanten en leveranciers komen tot een gemeenschappelijk inzicht in het project en definiëren de doelstellingen, taken en verantwoordelijkheden van elk van de partijen. Het is gebruikelijk om workshops te organiseren met verschillende belanghebbenden voor de juiste aanpak. Tijdens deze eerste stap gebeurt ook de resourceplanning en de voorbereiding voor de projectinfrastructuur.
  • Definitie van de oplossing en gewenste capaciteiten: in deze fase identificeren klanten de bedrijfsprocessen en vereisten, en de systemen die met het TMS moeten integreren. Evenals de informatie- en gegevensstromen en doelstellingen tijdens de implementatie. Het gaat om het grondig in kaart brengen van alle informatie van interfaces en gegevenspunten van het bedrijf die van invloed zijn op de toeleveringsketen.

  • Installatie en IT-implementatie: de derde stap omvat de installatie en IT-implementatie van de oplossing. Inclusief het uploaden van alle mastergegevens die nodig zijn vanuit de bedrijfskant en de integratie van de bestaande software en systemen. Aan het werk zijn nu de IT-afdeling en het ondersteuningsteam van de leverancier.
  • Testen en training voor belangrijke gebruikers: zodra de IT-implementatie is voltooid, begint het testen van de functionaliteit en de specifieke klantconfiguraties onder realistische omstandigheden. Samen met de leverancier voert de klant een reeks tests uit om risico's of oplossingen te identificeren die nog in behandeling zijn. Deze stap omvat ook de voorbereiding en uitvoering van trainingen voor key users. De documentatie die nodig is voor de training van eindgebruikers wordt voorbereid, zodat de klant zo onafhankelijk mogelijk wordt in de kennisoverdracht van de TMS-oplossing.
  • Projectimplementatie en training van eindgebruikers: het is tijd voor de implementatie van de oplossing en de start van het gebruik binnen de organisatie. Zijn er verschillende locaties, transportmodi of lokale specifieke kenmerken, dan is de start vaak een proefimplementatie om de oplossing te testen voordat deze wordt uitgerold naar andere locaties. Dit is ook vaak het geval bij kleinere projecten, waarbij de tijd wordt genomen om alle functionaliteiten in een proefomgeving te controleren. De key users nemen ook de tijd om de eindgebruikers op te leiden, inclusief leveranciers, vervoerders en betrokken derden, samen met de steun van de leverancier.
  • 'Live' gaan en continu ondersteunen: als het project eenmaal succesvol is gebleken in de pilot-versie, gaat de uiteindelijke oplossing 'live'. Een uitstekend moment om extra training te bieden aan gebruikers die dit nodig hebben. Verder biedt de leverancier ondersteuning aan de klant als zich incidenten voordoen, om een soepele overgang naar het gebruik van de geïmplementeerde oplossing te garanderen.

BRENG UW BEDRIJF NAAR EEN HOGER NIVEAU

BEKIJK WAAROM U EEN TMS ZOU MOETEN IMPLEMENTEREN

MEER INFORMATIE

ANDERE ONDERWERPEN DIE U WELLICHT INTERESSEREN