A modern city in the evening, with a series of spots and connectors highlighting pickup and delivery points for carriers

STAP-VOOR-STAP-PROCES

IMPLEMENTATIE VAN EEN TMS VOOR UW BEDRIJF

 

TMS-IMPLEMENTATIE

De implementatie van een TMS-product bestaat uit verschillende stappen en de actieve deelname van verschillende belanghebbenden om tegenvallers te voorkomen en ervoor te zorgen dat de gekozen oplossing beantwoordt aan de specifieke behoeften en uitdagingen van het bedrijf.

Voor een succesvolle implementatie, ongeacht de oplossing of omvang van het bedrijf, moeten leden van verschillende teams, van de zakelijke teams tot de IT, hierbij betrokken worden. Het waarborgen van de ondersteuning van zowel leden van het leidinggevende team als eindgebruikers wordt als essentieel beschouwd.

Sommige TMS-leveranciers, zoals Alpega TMS, zullen actief deelnemen aan de verschillende fasen van de implementatie, waardoor de organisatie haar operationele processen kan optimaliseren en het TMS zo kan configureren dat het systeem het beste aan hun behoeften voldoet.

DE STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE TMS-IMPLEMENTATIE OMVATTEN DOORGAANS

  • Projectopzet: klanten en leveranciers komen tot een gemeenschappelijk inzicht in het project en definiëren de doelstellingen, taken en verantwoordelijkheden van elk van de partijen. Het is gebruikelijk om workshops te organiseren met de verschillende belanghebbenden om de juiste aanpak te volgen en de betrokkenheid van de partijen te verzekeren. Het is ook tijdens deze eerste stap dat de resourceplanning en de voorbereiding voor de projectinfrastructuur plaatsvinden.
  • Definitie van de oplossing en gewenste capaciteiten: in deze fase identificeren klanten de bedrijfsprocessen en vereisten, de systemen die met het TMS geïntegreerd moeten worden, de informatie- en gegevensstromen die moeten worden opgezet, en doelstellingen die moeten worden aangepakt tijdens de implementatie van het TMS. Deze stap is cruciaal voor een succesvolle implementatie. Het moet grondig zijn in het in kaart brengen van alle informatie van interfaces en gegevenspunten van het bedrijf die van invloed zijn op de toeleveringsketen.

  • Installatie en IT-implementatie: de derde stap omvat de installatie en IT-implementatie van de oplossing, inclusief het uploaden van alle mastergegevens die nodig zijn vanuit de bedrijfskant en de integratie van de bestaande software en systemen van de klant. In deze fase horen het werk en de coördinatie voornamelijk bij de IT-afdeling en het ondersteuningsteam van de leverancier.
  • Testen en training voor key users (gebruikers met een beslissende rol): zodra de IT-implementatie is voltooid, is het testen van de functionaliteit en de specifieke klantconfiguraties onder realistische omstandigheden cruciaal. Samen met de leverancier zal de klant een reeks tests uitvoeren om mogelijke risico's of oplossingen te identificeren die nog in behandeling zijn. Deze stap omvat ook de voorbereiding en uitvoering van trainingen voor key users. De documentatie die nodig is voor de training van eindgebruikers wordt voorbereid, zodat de klant zo onafhankelijk mogelijk wordt in de kennisoverdracht van de TMS-oplossing binnen het bedrijf.
  • Projectimplementatie en training van eindgebruikers: het is tijd voor de implementatie van de oplossing en de start van het gebruik ervan binnen de organisatie. In organisaties met verschillende locaties, transportmodi of lokale specifieke kenmerken is het gebruikelijk om te beginnen met een proefimplementatie om de oplossing te testen voordat deze in de andere locaties wordt geïmplementeerd. Dit is ook vaak het geval bij kleinere projecten, waarbij de tijd wordt genomen om alle functionaliteiten in een proefomgeving te controleren. De key users nemen ook de tijd om de eindgebruikers op te leiden, inclusief leveranciers, vervoerders en betrokken derden, samen met de steun van de leverancier.
  • 'Live' gaan en continu ondersteunen: als het project eenmaal succesvol is gebleken in de pilot-versie, gaat de uiteindelijke oplossing 'live'. Het is een uitstekend moment om extra training te bieden aan gebruikers die deze nodig hebben. Verder biedt de leverancier ondersteuning aan de klant als zich incidenten voordoen, om een soepele overgang naar het gebruik van de geïmplementeerde oplossing te garanderen.

BRENG UW BEDRIJF NAAR EEN HOGER NIVEAU

BEKIJK WAAROM U EEN TMS ZOU MOETEN IMPLEMENTEREN

MEER INFORMATIE

ANDERE ONDERWERPEN DIE U WELLICHT INTERESSEREN