PLANNING EN NALEVING VAN VERVOERSCONTRACTEN ZIJN NU EENVOUDIGER GEWORDEN

Alpega’s Carrier Allocation Engine maakt een eind aan het saaie werk van de dagelijkse transportplanning.

Alpega's tool werd herzien na jaren van dataverzameling en gesprekken met verschillende stakeholders over de uitdagingen van vervoerdersallocatie, met als voornaamste einddoel verzenders te helpen beter aan de vervoerscontracten te voldoen en tegelijkertijd stress en handmatige fouten te verminderen.

Als u een planner bent, komt deze situatie u vast bekend voor:

  • Verschuivingen in vraag en urgentie van de ladingen
  • Geweigerde opdrachten door gevestigde partners en spotbiedingen als tweede mogelijkheid om de levering van uw goederen te verzekeren
  • Blinde vlekken en geleerde lessen waarmee bij de toekomstige planning rekening moet worden gehouden

Met de Carrier Allocation Engine heeft u hier geen last meer van! Verzenders kunnen gemakkelijk informatie toevoegen over hun bestaande transporteurs, de resultaten van afgesloten aanbestedingen en de bedrijfsregels waarmee bij de planning rekening moet worden gehouden.

De engine heeft nu vier hoofdeigenschappen die voor uw vervoerderstoewijzing kunnen worden toegepast:
•    Transporteursranking: er worden voorkeurstransporteurs geselecteerd op basis van weigeringen en verlopen van opdrachten (zoals opgegeven door de verzender).
•    Meervoudige verzoeken: opdrachten worden naar een groep transporteurs verzonden, en de eerste die accepteert krijgt het aanbod. Deze optie is vooral handig voor specifieke goederen of dringende leveringen.
•    Capaciteit: de toewijzing van opdrachten is gebaseerd op vooraf gedefinieerde verplichtingen en volumes die met ieder van de partners zijn overeengekomen.
•    Ad hoc-biedingen: er wordt een offerteaanvraag uitgestuurd naar uw transporteursnetwerk en het systeem wijst de bieding automatisch toe op basis van voorgedefinieerde bedrijfsregels.

Supply chain-beheerders met verschillende logistieke voorkeursleveranciers kunnen het een uitdaging vinden om al hun behoeften bij te houden, vooral wanneer er meerdere lijnen bij betrokken zijn. De huidige marktomstandigheden als gevolg van de COVID-19 pandemie hebben duidelijk gemaakt dat de verzenders hun contractuele verplichtingen tegenover de transporteurs beter moeten nakomen, maar ook dat zij alternatieven moeten vinden wanneer de laadvolumes sterk stijgen.

Een tool zoals Alpega's Carrier Allocation Engine is de perfecte oplossing om uw planning op een gemakkelijke en foutloze manier te beheren. Door in verhouding het juiste deel van uw zaken aan uw contractpartners toe te wijzen, zorgt u voor betere tarieven wanneer het tijd is om uw aanbestedingen uit te schrijven. En door het te automatiseren kunt u heel wat tijd winnen in het proces.

Alle bundels binnen de Alpega TMS-suite hebben de functionaliteit om transporteurs toe te wijzen, maar er is een nieuwe Carrier Allocation Engine binnen de Connected-bundel van Alpega TMS, de bundel die vooral nuttig is voor bedrijven die hoofdzakelijk over de weg transporteren.

Eind april organiseerden we een webinar over de toewijzing van transporteurs en dynamische planning met drie van onze interne experts bij de Alpega Group, waarbij we deze tool introduceerden. Als u de sessie heeft gemist en er graag meer over te weten wilt komen, dan kunt u hem hier terugkijken.

Als u meer informatie van een van onze teamleden wenst, plan dan hier een chat met een van hen in.

DE NIEUWSTE INZICHTEN UIT DE WERELD VAN TRANSPORT, LOGISTIEK EN TOELEVERINGSKETENS VAN ONS TEAM VAN INTERNE EXPERTS

Categorieën

No categories available.