SUPERMARKTEN EN LEVENSMIDDELENWINKELS - EEN COMPLEX VOORSTEL VOOR DE TRANSPORTSECTOR

Complimenten als je in transport van detailhandel werkt. Dat is een van de meest veeleisende industrieën

Complimenten als je in transport van detailhandel werkt. Dat is een van de meest veeleisende industrieën. Je werkt onder een gigantische kostendruk middenin een revolutie. Traditionele bedrijfsmodellen die gebaseerd zijn op fysieke winkels en bezoekersaantallen raken snel achterhaald. Het gedrag en de voorkeuren van eindgebruikers veranderen sneller dan ooit tevoren en het is moeilijk voor de sector om dit bij te houden.

Voornamelijk voor supermarkten en levensmiddelenwinkels worden de logistieke processen meer en meer ingewikkeld. Naast het beheer van online winkelen, bezorgingen en een veeleisende klantenkring, hebben ze ook te maken met goederen die kunnen bederven. Als een vrachtwagen voor deze bedrijven niet op tijd arriveert, is er niet alleen sprake van vertraging, maar kan ook de hele lading bedorven zijn.


LAGEN VAN COMPLEXITEIT BEHEREN


Om zo'n gecompliceerde supply chain te beheren, is efficiënte planning van transport en inzicht nodig. Er kunnen geen fouten gemaakt worden bij het leveren en ophalen van goederen die kunnen bederven. Tijdens de ontwikkeling van onze Smart Booking-oplossing hebben we samengewerkt met expediteurs en transporteurs om inzicht te krijgen in de uitdagingen waarmee ze te maken krijgen en hoe we het proces zo eenvoudig en efficiënt mogelijk kunnen maken.

We begonnen door een aantal veelvoorkomende problemen te noteren met betrekking tot transport van levensmiddelen. Een van de meest tijdrovende vereisten heeft te maken met laden. Voor sommige producten is er speciale apparatuur nodig om ze te heffen, en er is vaak extra papierwerk vereist voor exportgoederen. In beide gevallen duurt het proces doorgaans langer, wat betekent dat standaardoplossingen voor het reserveren van tijdvakken niet nauwkeurig de tijden voor de tijdvakken voorspellen. Bij het reserveren van tijdvakken, houdt onze oplossing rekening met het type goederen.

Een andere gemeenschappelijke complexiteit doet zich voor wanneer transporteurs voor het transport van goederen afhankelijk zijn van derden. Dit is vaak het geval bij zendingen die aan de Incoterms EXW (Af fabriek) en FCA (Vrachtvrij tot vervoerder) moeten voldoen. Onze oplossing biedt inzicht aan en van deze derde partijen zodat magazijnen er rekening mee kunnen houden bij het reserveren van tijdvakken.


HET BELANG VAN TECHNOLOGIE


Dit is natuurlijk maar een klein deel van de taken waarmee expediteurs in de levensmiddelensector te maken hebben. Zo zijn voorbereidingstijden bijvoorbeeld afhankelijk van het soort lading en in sommige gevallen van het product dat eraan voorafging. Een vrachtwagen die zojuist een lading verse vis heeft geleverd, moet bijvoorbeeld worden schoongemaakt voordat deze een nieuwe lading kan meenemen. In dezelfde geest moeten sommige goederen droog worden bewaard, terwijl andere juist koel moeten worden bewaard - in deze sector bestaat er geen uniform transportmiddel.

Magazijnen moeten ook zendingen met prioriteit afhandelen, waarvoor speciale middelen en laadperrons nodig zijn. Dit zijn vaak zendingen van hogere waarde, maar vergen meer onderhoudskosten. Dit is een uitdaging voor expediteurs, verzenders en magazijnen.

Expediteurs in deze sector staan onder meer druk dan in andere sectoren. Wegens de dalende marges en een complexere vraag van de consument, is het van essentieel belang de leveringen doeltreffender te plannen en te controleren en tegelijk de capaciteit van de laadperrons te maximaliseren. Gelukkig hebben we een stadium bereikt waarin technologie kan worden ingezet om uitval- en verwerkingstijd te verkorten en tegelijkertijd het aantal lege kilometers te verminderen.
 

DE NIEUWSTE INZICHTEN UIT DE WERELD VAN TRANSPORT, LOGISTIEK EN TOELEVERINGSKETENS VAN ONS TEAM VAN INTERNE EXPERTS

Categorieën

No categories available.