De zes belangrijkste drijfveren voor een uitstekende supplychain

Het doel van 'Supply Chain Execution' (SCE) is het bieden van een optimale coördinatie van alle taken die worden uitgevoerd door de verschillende supplychainpartners, waarbij continu rekening wordt gehouden met wijzigingen in netwerkomstandigheden, zodat elke schakel in de supplychain evenveel in staat is om de belasting aan te kunnen.

De stabiliteit van een supplychain hangt af van een soepele interactie tussen alle betrokken partijen

Het doel van 'Supply Chain Execution' (SCE) is het bieden van een optimale coördinatie van alle taken die worden uitgevoerd door de verschillende supplychainpartners, waarbij continu rekening wordt gehouden met wijzigingen in netwerkomstandigheden, zodat elke schakel in de supplychain evenveel in staat is om de belasting aan te kunnen. Omdat verandering de enige constante is, is het een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat het goed functioneren van de supplychain op een constant hoog niveau wordt behouden, ongeacht verschuivingen in de omstandigheden. We zijn dan ook terecht trots op de impact die onze oplossingen elke dag weer maken, door 'Supply Chain Excellence' te garanderen voor wereldwijde marktleiders op het gebied van de productie van consumentengoederen en door het regelmatig demonstreren van hun aanpasbaarheid onder testomstandigheden.

In ons constante streven naar Supply Chain Excellence hebben we zes belangrijke drijfveren geïdentificeerd:

  • naadloze connectiviteit van IT-systemen op basis van een uniform, open platform;
  • samenwerking op basis van uniforme informatie en een soepele integratie van processen;
  • algemene optimalisering van de supplychain die rekening houdt met alle factoren die invloed hebben;
  • continue uitvoering van de opdracht, helemaal tot aan het rapportagestadium;
  • realtime inzicht voor alle betrokken partijen, en
  •  flexibiliteit om zich aan te passen aan veranderde omstandigheden.

Geen van de zes drijfveren voor Supply Chain Excellence is belangrijker dan de andere. Ze zijn elk een onderdeel van een ondeelbaar geheel dat operationele capaciteit op een hoog niveau houdt terwijl de proces- en transportkosten laag worden gehouden.

DE NIEUWSTE INZICHTEN UIT DE WERELD VAN TRANSPORT, LOGISTIEK EN TOELEVERINGSKETENS VAN ONS TEAM VAN INTERNE EXPERTS

Categorieën

No categories available.